CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Lâu lắm không viết Blog, tại công việc cũng nhiều... Phần vì quá bận, phần vì yêu cầu các bạn riêng rẽ hay không thồng nhất, nên một vài Plugin mình ngừng chia sẻ và phát triển thêm. 

Plugin mới này mình cũng mới test thử và hiệu quả cũng rất tốt. Còn về khách quan mà nói, mình không phải một dân chuyên SEM, SEO. Nên kinh nghiệm về SEO và SEM còn hạn chế. Có một pro đã nói plugin này không an toàn với Sanbox của Google, hoặc index từ Google. Do vậy các bạn nên cân nhắc khi sử dụng tool này.


Nói sơ qua về plugin này, nó có thể nói là một công cụ mạnh cho việc tạo và hỗ trợ thêm về từ khoá cho site của bạn. Đôi khi bạn hay phải cập nhật từ khoá hot cho site, nhưng công việc bận rộn, khiến bạn không thể rảnh tay mà cập nhật được. Mình làm tool này mong làm giảm nhẹ việc đó. Tất cả các từ khoá sẽ được cập nhật từ người dùng, các từ khoá tìm kiếm nhiều nhất, hot nhất đều được tự động thêm vào sau mỗi ngày, mỗi giờ, tuỳ vào tuỳ chỉnh của bạn.

Sử dụng như sau: 

1. Hãy đăng ký một nick tại đây (có thể coi đây là trang lưu trữ thông tin keywords cho site bạn.)

 2. Đăng nhập vào vào phần chữ đỏ sau để lấy KeyAPI cho site.


Lấy KeyAPI tại đây : các bạn cần phải lấy bao gồm Your secret API key & Your site guid 


3. Sử dụng ANCKeywords để tạo keywords cho site từ KeyAPI lấy được.

Tạo một file js vào cho đoạn mã sau upload lên Google Code.

//Begin code
var aseo = {
tag:"{các từ khoá liên quan đến site bạn, 4 từ, ngăn nhau bởi dấu ,}",num:"",ap:"Tên site hoặc domain",as:'Lời giới thiệu'
}
veo = "{domain},{subdomain}";

function s_write(keysite,keyapi)
{
surl = 'https://api.tynt.com/publisher/v1/keyword/inbound?site_guid='+keysite+'&api_key='+keyapi+'&hours=24&callback=ancseo';
var sr = document.createElement('script');
sr.src = surl;
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(sr);

sdata = "if(document.location.protocol=='http:'){"
+"var Tynt=Tynt||[];Tynt.push('"+keysite+"');"
+'Tynt.i={"ap":"'+aseo.ap+'","as":"'+aseo.as+'","st":true};'
+"(function(){var s=document.createElement('script');"
+'s.async="async";s.type="text/javascript";'
+"s.src='http://tcr.tynt.com/ti.js';var h=document.getElementsByTagName('script')[0];h.parentNode.insertBefore(s,h);})();}";

var srr = document.createElement('script');
srr.innerHTML = sdata;
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(srr);

}

function ancseo(x){

num_seo = x.data.length;

for(var i=0; i<num_seo; i++){
veo += x.data[i];
}

var meta = document.createElement('meta');
meta.name = 'keywords';
meta.content = veo.replace(/\,[\d]*/gi,",") + aseo.tag;
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(meta);

aseo.tag = veo + aseo.tag;

}

function diseo(name,content){

var mt = document.createElement('meta');
mt.name = name;
mt.content = content;
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(mt);
}
//Endcode

Sau khi tạo xong bạn lấy link và chèn vào phần header đoạn code sau.
<script src="//Link file của bạn"></script>
<script>
/*--- Auto SEO Update Keyword ---*/
s_write('{Your site guid}','{Your secret API key}');
</script>

 Số 24 bạn có thể thay thành các số sau: 1, 8, 12, 24. Đây là thời gian  update keywords cho các bạn.

Kết quả từ sau một đêm của mình các bạn có thể xem và cho nhận xét.

Chúc các bạn thành công !

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ