Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2010

Khung comment đẹp (có phân cấp) blogspot


Đây là khung comment cải tiến từ một bài đăng cũ, ở đây add thêm mục phân cấp. Do là threaded comment mặc định của Blogger nên chỉ được tối đa là 1 cấp mà thôi. Tuy vậy đối với những ai thích cây nhà lá vườn thì sẽ thích khung comment này.
Trước tiên, hãy lưu lại một bản template gốc để đề phòng bất trắc. Sau đó vào phần chỉnh sửa HTML, chọn mở rộng mẫu, tìm các đoạn sau:<b:include data='post' name='comments'/>
Thay thế tất cả các đoạn tìm được bằng đoạn sau:
<b:include data='post' name='threaded_comments'/>
Tiếp tục chèn đoạn code này phía trên ]]></b:skin>
Save template lại và test.
Thích Thì Click Ngay :