CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
- Là những người có phúc (nghĩa là có con cái Nam Nữ)
- Có lộc (nhà cửa cơ bản đàng hoàng)
- Có thọ và an, là người khoẻ mạnh, vợ chồng hạnh phúc sống hoà nhã, từ bi, không tham lam độc ác, dã tâm, hiểu về đạo được thánh ngự ban, được mọi người tôn xưng kính trọng.
- Mở phủ theo lối cổ
+ Một thầy sau khi hầu mẫu và cô đại hoàng về soát đàn thì hầu 5 quan
+ Quan đệ Nhất chứng đàn
+ Quan đệ Nhị (mở phủ đệ nhất và đệ nhị nhận đồng)
+ Quan đệ Tam (mở phủ đệ tam và đệ tứ nhận đồng)
+ Quan đệ Tứ về nhận 4 phủ, nhận đồng
+ Quan Tuần về tiễn đàn
+ Chầu bà đệ Nhị chứng đàn chúa trình trầu cau cho đồng
+ Chầu lục, cung nương tiễn đàn chúa, trình trầu cau, sang khăn cho đồng.
- Đây gọi là mở phủ chéo
* Nếu tân đồng có căn kim chi, đôi nước (nghĩa là cả nhà trần lẫn 4 phủ)
- Một thầy hầu ba giá mẫu, giá đức ông về soát đàn, cô đệ nhị đại hoàng chứng đàn, chứng lễ, mã nhà trần tiễn đàn nhà trần, cho đồng đội lệnh nhà trần
- Hầu 5 quan: quan nào về mở phủ quan ấy
- Hầu chầu bà đệ Nhị, chầu Lục (như trên)
* Bốn thầy
- Cả 4 thầy ngồi ngay ngắn trước công đồng, mỗi người loan giá về một vị quan, tiến hành khai đàn mở phủ, vị mở phủ quan đệ tứ là người tiếp tục hầu quan tuần tiễn đàn và hầu chầu sang khăn cho đồng
- Nhà Trần được hầu riêng kiểm soát đàn lễ, nếu căn kim chi thì một trong 4 vị đồng thầy hoặc thêm 1 vị nữa hầu chứng đàn nhà Trần cho đội lệnh nhà Trần ở điện thờ nhà Trần, sau đó mới xuống phủ hoặc đền mở phủ.

Bài Viết Nguồn do dongaphu.com biên soạn
Nếu copy bài xin hãy để lại nguồn bài viết dongaphu.com - dongaphu.tk

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ