Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

Các vị được thờ trong nhà Trần ( Đông A Phủ biên soạn ) - dongaphu.vn


1. Vương phụ - vương mẫu
2. Đức đại vương chính cung
3. Vương phi phu nhân
4. Thày dạy văn
5. Thày dạy võ
6. Quan Nam Tào
7. Quan Bắc Đẩu
8. Đức thánh Cả
9. Đức phó tằng
10. Đức thánh đệ tứ
11. Đức tiên cô đệ nhất Quốc Mẫu
12. Đức tiên cô đệ nhị Đại Hoàng
13. Lục Bộ Đức Thánh Ông Gồm :
- Điện Tiền Phò Mã Phạm Tướng Quân
- Tả Yết Kiêu tướng quân
- Hữu Dã Tượng tướng quân
- Nghi Xuyên tướng quân
- Hùng Thắng tướng quân
- Huyền Do tướng quân
14. Đức Thái Bình công chúa
15. Đức Trần Bình Trọng

Cùng chư quan tướng hạ ban Ngũ hổ tướng quân. Đức ông đệ tam được tính trong nhà Trần nhưng không được thờ ở các phủ chính
“Sống Kiếp Bạc, thác Trần Thương, quê hương Bảo Lộc” đây là 3 nơi chính thờ nhà Trần.


Bài Viết Nguồn do dongaphu.com biên soạn
Nếu copy bài xin hãy để lại nguồn bài viết dongaphu.com - dongaphu.tk

Thích Thì Click Ngay :