CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Đất Đại Việt hoành sơn nhất đới
Cảnh chiều người vạn đại anh linh
Nhớ xưa tích cũ long thành
Có cậu Hoàng Quận thông minh toàn tài
Tiếng vui chơi non nhân nước trí
Khắp bầu trời sơn thủy cảnh thường
Kíp son voi ngựa thẳng hành
Tiềng hô hạu ủng ngụ hành bước ra i i i
Bấc tiếng loa truyền quân hiệu lệnh
Gươm tuốt trần nghiêm chỉnh hai bên
Rông vang cuộn khúc quanh thềm
Kỳ lân, sư tử rước lên long thành i i i
Thu về gió mát trăng thanh
Cậu Quận trẩy hội triều đình vua cha
Kì lân sư tử dâng ra
Chuông vàng, trống ngọc điểm bả bốn hồi
Bạn tiên tấp nập tới nơi
Xem cậu Hoàng Quận múa vui trước tòa
Giai treo la liệt gần xa
Tiên rồng, quạt phượng khắp hòa hai bên
Thoạt vào múa trước điện đình
Xăm xăm gót ngọc mua trên sân rồng
Côn vàng tả đột hữu xung
Kỳ lân đọ sức anh hùng xem sao
Đôi bên Bắc Đẩu, Nam Tào
Khen thay võ nghệ anh nào không sai
Giải lấy xong cậu lại ban tài
Tạ xong ba lễ cậu ngồi ngự vui
(Làm lễ xong ngự tọa)

Rượu ba tuần cậu đã hiến rồi
Nhật khoan như rót bên tai cậu Hoàng
Lộc ban khắp mặt đạo quân
Vay hay tiền hết cậu ban khăn hồng
Xuất tịnh bình dương uy thần vũ
Tương theo hầu giúp trụ hiên ngang
Kiệu hoa sắp đặt sẵn sàng
Rước cậu Hoàng Quận lên đường du xuân
Hội hoa đăng vừa tuần khánh tiết
Ngoại sơn cùng thủy tận xem sao
Ba quân chẳng ngọn cờ đào
Trống dong cờ mở quân reo bốn bề
Tàn quan phượng long tu tàn tía
Pháo nổ đùng cờ xí hai bên
Đương tiên cậu sắp băng miền
Dạo chơi Đế Thích, Đế Thiên các tòa
Đất thăng long nguy nga tráng lệ
Phủ Thừa Thiên nước trí non nhân
Mãn vui rượu thanh thơ thẩn
Ngự miền Đông Độ nhân dân phụng thờ
Vịnh Hạ Long ngàn xưa lịch sử
Cảnh non bồng sơn thủy thanh hoa
Trường thành vạn lý ra sao
Quynh Lân Yêu Tử sớm chiều thảnh thơi
Chơi thôi lại về tòa ngọc bệ
Sớ tâu trình Thượng Đế xét tra
Bốn phương thiên hạ thái hòa
Cậu về giáng phúc nhà nhà khang ninh.

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ