CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng


Phú:
Khâm sai đệ tứ tùy tòng
Nghĩa Dung công chúa ngự đồng cứu dân
Trong nghĩa thân lại ngoài nghĩa dưỡng
Dương oai trời dộ lượng bao dung
Mặt huê này liễu má hồng
Gồm mười tứ đức tam tòng đảm đang
Da ngà, mắt phượng, môi son
Hình dung yểu điểu vẻ còn tốt tươi
Hé miệng cười trăm hoa đua nở
Định mến tài tiên nữ bồng lai
Vào tâu ra giọng khoan thai
Đã từng biến ứng, lại ngoài tối linh
Lên thiên đình ca ngâm chầu chực
Các tiên nàng náo nức dâng hoa
Thoắt thôi lại trở ra về
Khi chơi phố Cát lúc về đồi Ngang
Miếu giữa đường ra ban sắc tặng
Lập đền thờ thượng đẳng danh lam
Lân rờn phượng múa nhà vàng
Tùy tùng bộ chúng xếp hàng đôi bên
Lên thượng thiên còn đang tra sổ
Hay chầu thoải phủ
Nghe trầu về tích cổ tam thông
Khiêm chi tứ phủ Công đồng
Mẫu ban coi sóc đền Rồng vào ra
Sổ bao la tên bà liệt trước
Lại sửa sang gương lược trầu cau
Sớm khuya đôi buổi lên chầu

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ