CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàngĐồng Mỏ Chi Lăng, có ai lên Đồng Mỏ Chi Lăng
Nhớ người nữ kiệt cứu dân tiền triều
Nước non gặp vận hiểm nghèo i i i
Chầu mười Đồng Mỏ sớm chiều xông pha.
Vốn người xưa quá mỏ ba i i i
Cần lao nối dõi một nhà đao cung
Gặp thời Thái tổ trung hưng i i i
Theo vua dẹp giặng Liễu Thăng đầu hàng
Vua sai trấn giữa các châu i i i
Khắp hòa xứ Lạng địa đầu giang sơn
Giặc Minh quen thói bạo tàn i i i
Mưu đồ xâm lấn biên cương địa cầu
Lệnh truyền hiệu triệu các châu i i i
Sơn trung các tướng nghe chầu ra binh
Mười đông chiến lược tung hoành i i i
Dẹp tan giặc giữ triều đình phong công
Rước chầu trở lại sơn trung i i i
Giúp dân lập ấp trong vùng Mỏ Ba
Đức tài đã dậy gần xa i i i
Bản mường thôn xóm trẻ già đội ơn
Cuối thu mãn hạn về tiên i i i
Nhân dân kỉ niệm lập đền Mỏ Ba
Người gần cho tới người xa i i i
Rủ nhau trẩy hội Mỏ Ba sớm chiều
Đường đi khúc khuỷu treo leo i i i
Chênh vênh núi đá tai mèo nhấp nhô
Một bầu sơn thủy họa đồ i i i
Suối trong uốn khúc đền thờ trang nghiêm
Long xà hổ phục chim muông i i i
Vượn dâng trái chín ngát hương hồng đào
Nghe chim gõ mõ sớm chiều i i i
Phượng hoàng tung cánh mỹ miều họa ca
Nữa đêm giờ tý hiện ra i i i
Áo vàng phất phới khăn hoa dịu dàng
Lưng đeo kiếm bạc cung vàng i i i
Cưỡi trên mình ngựa hiên ngang oai hùng
Đêm thanh bẻ lái giữa dòng i i i
Lnagj Giang Bản thí, Kỳ Cùng Lạng Sơn
Ngừng thuyền bái yết chùa tiên i i i
Thoát thôi chầu Lạng liên miền Tam Thanh
Trở về bát địa long thành i i i
Sông hương núi ngự như tranh họa đồ
Tháp chùa Thiên Mụ nhấp nhô i i i
Sài Gòn, Gia Định chơi chùa Vĩnh Nghiêm
Bạch Đằng, Bến Nghé, Thủ Thiêm i i i
Chơi thôi chầu lại về đền Cốc Gia
Lăng ông cổ tích danh lam i i i
Khi chơi Đà Lạt, khi sang Vũng Tàu
Khắp hòa tam thập lục châu i i i
Công Tum Đắc Lắc một bầu sơn trung
Rừng dừa chầu đã từng sang i i i
Rừng Ban Me Thuột tiên nàng đón đưa.
Chôm chôm xoài cát rừng dừa i i i
Trăm hoa nghìn quả tiễn đưa chân người
Bắc nam chung một bầu trời i i i
Tấu hương khấn nguyện chầu mười giáng lâm
Chữ rằng sở nguyện tòng tâm i i i
Vun trồng công đức muôn năm vững bền.

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ