CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng


Khách trần thế ai người tri kỷ
Chúc chén quỳnh, ngẫm nghĩ gợi hồn thơ
Gió dập dìu lọt bức rèm thưa
Nhìn mây nước lững lờ tăm cá
Trống sườn núi mờ mờ rêu đá
Nhìn bên bờ cỏ lá, lá chen hoa
Trông đỉnh non bóng đã xế tà
Tưởng chừng Lý Đỗ đâu là nơi đây
Chúc chèn quỳnh đương say lại tỉnh
Nghĩ hồn thơ đương tỉnh chợt lại say
Treo nghiên gác bút bấy lâu nay
Biết ai tâm sự dãi bày tấc son
Hỏi non những non mòn vì nước
Hỏi nước thời trôi ngược thờ ơ
Biết ai họa lại mấy vần thơ
Hỏi trăng, trăng những lững lờ trong mây

Thơ ông Bơ:
Hoàng hoa thủ ẩm, tam bôi tửu
Bạch tuyết thi âm bách rượu thi
Riêng một trời, kẻ đón gió người chờ mây
Khi chếch choáng say say rồi tỉnh tình bồng
Đèo ba dội gập ghềnh khúc khuỷu
Suối ba khe lóng lánh nước trong veo
Cảnh tiên đây ông bơ càng chèo càng thích thú
Ông Hoàng Bơ vẫy tay gọi các thanh đồng ơi
Hoàng Bơ đây vẫn chờ vẫn đợi
Bản đến đây Hoàng đã đến nơi rồi
Thấy người có căn số ông thương
Vì thấy ghế ông là người dày phúc
Nên ông phải vấn vương cõi trần
Ông về đây tiếp lộc cho thanh đồng
Ông cho cầu nên ước được gia chung thuận hòa
Ông lại cho buôn bán gần xa
Cầu nên ước được ông tiếp lộc xa lộc gần
Lúc trở ra thì sao thưa trăng khuát
Vì mến thương ông Hoàng nên trăng còn ẩn nấp bên non
Thôi ông đi trở ánh trăng vàng
Lúc về trăng lặn chỉ còn bầu rượu với túi thơ
Tay ông nâng bầu rượu nhưng thấy cạn tự bao giờ.
Mìm cười quan hoang Bơ hẹn để mai chờ trăng lên
Phụng giá đôi bên hai bên bờ
Ông hoàng Bơ lên ngựa các bạn tiên theo hầu
Dội xanh tiền múa hát theo sau
Cờ thần ngũ sắc, trên đầu có tiếng loa vang
Cửa điện đây tập nập rộn ràng
Giăng đèn kết chứ đón ông Hoàng ngự vui
Ông Bơ về để gối ai mang
Hèo hoa ai vác, ngựa ông Bơ ai coi
Ông Bơ về để gối cô Bơ mang
Hèo hoa cô Chín vác, ngựa ông Hoàng cô Bé coi,
Lệnh truyền bát bộ hùng binh
Sắp kiệu rồng tám tía rước ông xuống thoải đình – tấu đối việc quan.

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ