CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Thỉnh mời cô Bé Đông Cuông
Lai lâm giá ngự giáng đền hôm nay

Hát xá:
Nương xanh ngắt núi đồi hùng vĩ
Đền Đông Cuông tu khí trung linh
Sông Thao thác đổ trước ghềnh
Đông Cuông cổ tích hữu tình danh lam
Tiên cô Bé trên ngàn lừng lẫy
Đất Đông Cuông đã dậy thần oai
Trăng in mặt nước ghềnh ngai
Chênh vênh in bóng núi đồi bao la
Tiên cô Bé vào ra hầu cận
Việc trong ngoài cần mẫn sớm trưa
Mẫu ban coi sóc các tòa
Nhờ tay cô Bé thông già thêm xanh
Giữa giờ Tý cô hiện hình bẻ lái
Vượt lên ghềnh thác cái thác con
Thác chèm bắt nhịp hò khoan
Phố Lu, trái hút lại lên Bảo Hà
Nón tu lờ, lẵng hoa đủng đỉnh
Đàn ngũ âm tang tình tình tang
Đêm thanh mắc võng giữa ngàn
Bạn tiên hội họp khúc đàn giao ca
Vòng bạch ngọc tay ngà uốn khúc
Quạt thanh phong áo lúc xiêm ghê
Đầy ngàn hoa quả xum xuê
Mậu đầu hái quả tiến về Đông Cuông
Ơn cô Bé bán mường thịnh thái
Đền Đông Cuông đức đại tối linh
Nhấp nhô cá lượn trước ghềnh
Giếng trong lấu mát xinh xinh khác thường
Vượn ru con trên ngàn dầu dĩ
Suối gảy đàn vắng vẻ êm tai
Quỷ thần phụng trước ghềnh ngai
Bầy chim bạch hạc dâng đôi đèn lông
Dục canh tác gà rừng báo thức
Gọi hè về rạo rực tiếng ve
Mưa ngâu đốm lửa lập lòe
Tiếng trâu gõ mõ chiều về cố thôn
Thuyền xuôi ngược dương buồm bẻ lái
Đội ngự phòng sớm tối buôn câu
Trải bao nắng dãi mưa dầu
Hoa đèn đua nở về chầu chúa tiên
Lệnh tiên nữ ban truyền các tướng
Cưới trên mình bạch tượng ra quân
Lệnh truyền các tướng sơn thần
Sơn trang tám hướng hộ dân trừ tà
Nghe hiệu lệnh kèn loa rạo rực
Lũ yêu tinh khiếp phục trần oai
Ở trên giang phúc trừ tà
Dân nhờ phúc ấm núi đồi nở hoa

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ