CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàngDọc:
Kim chi ngọc diệp rành rành
Thái sư nhất phẩm quyền hành gần xa
Huệ lan thơm nức một nhà
Còn hiềm cành ngọc mặn mà lá xanh
Chốn thiên thanh thường ra khấn vái
Ngẫm lòng trời lại ái lòng dân
Chiêm bao bỗng thấy mộng thành
Sao xa đôi vị phục khấn mơ màng

Khai quang:
Dong nhan thập kỳ diệu
Quang minh chứng đàn duyên
Ngã tích tang cúng dạng
Kim phục hoàng lân cận
Phật thánh chúa thiên chung vương

Cờn:
Rầm rầm bút ngọc còn biên
Động đào vừa hé đôi tiên xuất hình
Kêu cầu cho bõ công sinh
Một năm là một giờ dần tốt thay
Xuân sang vườn lá thu bay
Trăng tròn nay đã hơn ngày tinh thông
Đức thái hậu đặt cho mỹ tự
Nhất cô Khuyên thanh đệ nhị cô Đại hoàng
Thủa xưa có giặc Phạm Nhan
Cô đôi ra sức dẹp an nước nhà
Thủa bấy giờ trùng hưng chi nhị
Trong triều đình kén vị chính phi
Thái sư biểu tấu đan trì
Xin dâng mỹ nữ hiệu đề Khuyên thanh
Đức phượng loan duyên lành hợp ban
Niềm ái ân mô vạn nào phai
Ngôi hoàng hậu quyền cai trăm họ
Muôn dân mừng còn có Mẫu Nghi.

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ