CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Hát xá:
Đệ tử con dâng bài văn tấu
Con thỉnh mời cô Sáu sơn trang
Ngôi đền thờ cô lập ở trên ngàn
Lô xô đá mọc ngổn ngang mấy tầng
Nước suối chảy rì rầm róc rách cá lượn mình lẩn lách dưới khe
Ngôi đền thờ cô cây mọc xum xuê
Lối lên sông Hóa, lối về suối Ngang
Cảnh sơn lâm trên ngàn lồ lộ, ngôi đền thờ rực rỡ tối linh
Tiên cô càng thêm nức tiếng thơm danh
Trừ tà trừ bệnh cứu sinh cho đồi
Tiên cô Sáu nghe lời mẫu thương, cô hái thuốc tiên độ lượng mọi nơi
Quả non xanh tiên cô đủng đỉnh trên đồi
Chân quấn xà cạp, lái có chiếc gùi trên vai
Thật ưu ngắm đôi tay vòng bạc
Thẳng đường ngôi mườn mượt tóc may
Da ngà vẻ ngọc hây hây
Môi trầu cắn chỉ vẻ đầy khuôn trăng
Cô nở nụ cười hàm răng rưng rức
Má hây hây sực nức hương bay
Áo lam ngắn vạt rộng tay
Long lanh đáy nước tóc mai hoa cài
Bước khoan thai lên trầu thánh thượng
Sớ trạng dâng lên cô đệ tấu tam tòa
Mẫu yêu cô Sáu nết na
Kêu cho thập phương, đệ tử khắp gần xa được yên lanh
Tính đành hanh trên đời có một
Những kẻ gian tà nhất mực không tha
Tiên cô phù luyện ấn canh ba
Canh tư đốt đuốc vào ra cửa rừng
Cô hú một tiếng khắp vùng đều im bặt
Để cô đón mẫu về ngự đất Tràng Châu
Mẫu sai cô Sáu theo hầu
Tay cầm nhành quạt đứng hầu một bên
Đức mẫu thưởng chỉ lên đỉnh núi
Tiên cô vâng lời vượt suối băng ngàn
Tiên cô tới đâu cầm thú reo vang
Voi quỳ, hổ phục bên đang cô Sáu đi
Tiếng từ quy bên đồi gọi bạn
Gà rừng gáy sáng năm canh
Tiên gô hái hoa trẩy quả trên cành
Hái tài hái lộc hái danh cho thanh đồng
Hôm nay về lai láng đền trung
Khuôn phù đệ tử thêm xuân thọ trường
(Làm lễ xong)
Hát xá thượng từ chỗ áo lam ngắn vạt rộng tay

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ