CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng

Quan lớn tuần thiên đội vạn cơ
Quan tuần bây giờ xe giá anh linh
Trước là bảo hộ gia đinhg
Sau là thu chấp tà tinh phen này
Gia oai trần thế biết tay
Ngự lên đồng tử, cứu dầy trần gian
Cứu đâu thời thế bình an

Phú:
Đền Ninh Giang còn ghi thánh tích i i i
Tôn quan tuần Ngài tự đích trung quân
Rằm tháng hai đẳng nhất tôn thần
25 tháng 5 tôn quan ngài hiển hóa
Khắp muôn dân đảo cầu

Thơ:
Nào có ngờ đâu đất trời thay đổi
Người anh hùng mang nặng xiềng gông
Ngày 25 tháng 5 bắt đầy chốn Kỳ Cùng
Oan vì tuyết nguyệt bởi lòng ái ân
Trước cung điện triều đình tra xét hỏi
Bắt long hầu truyền đi khắp mọi nơi
Quan lớn tuần oan vì ong bướm lả lơi
Tuyết hoa đoạt phụ tội trời không dung
Lệnh viễn xứ sơn cùng thủy kiệt
Nỗi oan này có biết hỡi cao minh
Hoàng bào đã nhuộm chàm xanh
Tấm thân đành nhẽ nhục vinh nhẽ thường
Đường thiên lý quan sơn bỡ ngỡ
Hỏi trăng già có tỏ không trăng
Hỏi trăng, hỏi gió, hỏi trời
Hỏi rằng Nguyệt lão trêu người vì đâu
Hỏi hoa cỏ mưa dầu nắng dãi
Vẫn tốt tươi há ngại phong ba
Cỏ cây có thấu lòng ta
Sơn cùng, thủy kiệt, sương xa lạnh lùng
Dẫu thác trong còn hơn sống đục
Nước sông Kỳ Cùng, tắm ngọc Côn Sơn
Kiệt cùng hưu hắt trăng non
Sông Kỳ nước đục, nước tuôn hai dòng
Ngăm cảnh vật mà lòng đau như cắt
Nợ trần hoàn quyết dứt cho xong
Nỗi oan chuyển đất động trời
Dây oan kết lại thành đôi long xà

Kiều dương:
Trên bát ngát long chầu hổ phục
Lốt tam đầu quận khúc chầu lên
Lệnh truyền tứ trụ đôi bên
Quan tuần loan giá ngự lên sập công đồng
Sắc Vua phong kim chi tam giới
Hay sát tà, sát quỷ trừ tinh
Tôn quan vạn phép oai linh
Quyền ngài cai quản âm binh nhà trời
Ngự đồng ai mình quyền bóng quý
Bốn phương trời thủy khí đoan trang
Quan lớn tuần gian được nhờ
Dạo thảnh thơi ra oai hùng hổ
Lương uy trời cứu độ sinh dân
Đùng đùng nổi giận phong vân
Ngụy đồng ban phép cứu dân trừ tà
Khắp gần xa bách quan đều phục
Ai có lòng hưởng phúc hà xa
Dù ai bệnh hạn không qua
Cầu quan Đệ Ngũ bệnh tà tan không
Việc sử chép đời Hung triều Thập Bát
Đất địa linh Bạch Hạc, Phong Châu
Dựng nền xã tắc dài lâu
Nhớ ơn tiên tổ đời sau còn truyền
Vừa gặp hội bể yên sóng lặng
Triệu bách thần gia tặng phong công
Quan tuần tranh lẫm liệt oai hùng
Cứu dân độ quốc lên công hàng đầu
Giảo long hầu, khâm ban sắc tứ
Trấn Ninh Giang, vạn cổ anh linh
Bao phen đắp lũy xây thành
Khắp miền duyên hải sông Tranh nức lòng
Tài cung kiếm, sánh cùng võ tử
Đức kinh luân ví tựa Trương Tô
Phong lưu, mã thượng, giang hồ
Cung cầm dưới nguyệt, con đò trên sông
Chí đã sắp ngoài vòng cương tỏa
Hay đâu là duyên nợ ba sinh
Buồng xuân thiếu bạn trung tình
Thỏa lòng tráng sĩ tài danh phỉ nguyền
Hoàng bào đã nhuộm chàm xanh
Tấm thân đành nhẽ nhục vinh lẽ thường
Đường thiên lý quan sơn bỡ ngỡ
Hỏi trăng già có tỏ không trăng
Hỏi trăng, hỏi gió, hỏi trời
Hỏi rằng Nguyệt lão trêu người vì đâu
Hỏi hoa cỏ mưa dầu nắng dãi
Vẫn tốt tươi há ngại phong ba
Cỏ cây có thấu lòng ta
Sơn cùng, thủy kiệt, sương xa lạnh lùng

Ngâm xuân thơ:
Lẫm liệt sông Tranh bậc anh tài
Hận nhà nợ nước trả thù chung
Ơn trên dịch xuống hồn quan động
Tiếng thét gươm reo thế giặc cùng
Máu đỏ Ninh Giang, sông rửa hận
Ngất trời duyên hải, miếu ghi công
Nghìn năm quốc sử, trang oanh liệt
Rạng rỡ non sông, giống Lạc Hồng
Sắc Vua phong kim chi tam giới
Hay sát tà, sát quỷ trừ tinh
Tôn quan vạn phép oai linh
Quyền ngài cai quản âm binh nhà trời
Ngự đồng ai bình quyền bóng quý
Nương oai uy trời trủy khí muôn dân
Đùng đùng nổi trận phong vân
Ngự đồng ban dấu cứu dân trừ tà
Cảnh dấu thiêng linh ở công đồng
Ngài cho về nhà mà trấn giữ yên cửa nhà
Nếu có tà thì tróc tà ra
Ai mà vận hạn chưa qua
Kêu quan đệ ngũ vận đà tan ngay

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ