CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng


Gương thần, ba tấc, tay ngang dọc
Chí dậy trời Tây lấp biển Đông
Trấn Lảnh Giang đệ tam xưng thần
Tòa thủy tộc gương tam tích bần
Cơn phong vũ ầm ầm nổi dậy i i i
Sóng bạc đầu, nước quẩn mênh mông
Rước quan về cho tới Thủy cung
Nước rẽ đôi dòng cuồn cuộn chứa chan.

Dọc:
Chiếc thuyền nan ngược dòng Xích Bích i i i
Đua mái chèo du lịch khắp bốn phương
Có phen chơi ngọn sông Thương
Trở về tỉnh Bắc quê hương sông Lục Đầu
Có phen ngự Sông Dâu sông Hát
Khi lên ghềnh xuống thác vui chơi
CÓ phen vào lạch ra khơi
Sai quân lấy gỗ Xoan đồi chờ hoa
Có phen chơi ngã ba tầng Hạc
Bạn loan ngồi, đàn hát, vui chơi
Ngắm xem phong cảnh mọi nơi
Qua hang anh Vũ sang chơi nước người
Có phen chơi Cửa Đài cửa Bích
Khi ra khơi vào lạch thảnh thơi
Thuyền rồng trăm mái chèo bơi
Dọc ngang tuần lảnh là nơi quan đi về

Xá:
Trải giang khê lên ngàn xuống biển
Lảnh giang từ quý điện danh lam
Đền thờ tám tía kiệu vàng
Long môn hổ phục thạch bàn uy nghi
Hóa thức thì lâu đài điện các
Dâng nước về thủy quốc một khi
Có phen lấy ngọc lưu ly
Đùng đùng dâng nước phất thì ai đương
Khắp sông Thương sông Thao sông Cả
Kéo quân về đóng ngã ba Tranh
Vui xướng ca đàn hát tập tành
Thơ ngâm phú đọc đàn tranh quan chơi bời
Có phen lại về nơi thủy phủ
Đóng cân đai mũ áo vào tâu
Bắt năm ba đồng tử theo hầu
Vào tâu vương phụ ra hầu đức Mẫu Vương
Có phen lại phi phương biến hóa
Vô Nghệ An thượng hạ đất đại giang
Thuyền rồng trèo quế buồn loan
Khi chơi Tô Lịch khi sang sông Cầu
Có phen ngự Lam Lâu Bắc Việt
Trở ra về tới huyện Tiên thôn
Dạo miền thác cái thác con
Khi chơi sông Hát, khi chơi sông Bờ
Dạo thẩn thơ Tản Viên Tam Đảo
Truyền chư quân nhị đạo tiên phong
Chuông kêu cờ phất trống giong
Bè sau thuyền trước giữa dòng lênh đênh
Trống cầm canh chiêng vàng inh ỏi
Nốt xanh vàng chìm nổi dư muôn
Triều thần văn võ bách quan
Sai lên đón rước vương quan về chầu
Trên các lầu thơ ngâm phú đọc
Trước sân rồng chén chúc chén tiên
Đức vua cha giá ngự ngai vàng
Phán đòi hoàng tử vương quan về chầu
Ngự giờ lâu phán điều nhân thứ
Sai ông lên cứu trợ trần gian
Một tay hoàng tử vương quan
Cứu sinh cũng lắm, độ oan cũng nhiều.

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ