Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

Lễ Tái Đảo Chân Nhang Phật Thánh Công Đồng Loan Giá - Đông A Điện - Thiên Tiên Linh Từ


[id]Phần 1;http://www.youtube.com/watch?v=3zb9QsZAC3Q|2;http://www.youtube.com/watch?v=DHXr9iUMFEo|3;http://www.youtube.com/watch?v=TXaVxL_3RtA|4;http://www.youtube.com/watch?v=UfLbfNJ4jbY|5;http://www.youtube.com/watch?v=g5lr_QqTbdo|6;http://www.youtube.com/watch?v=LR8fDzA6CTs|7;http://www.youtube.com/watch?v=2DlI4PE3ha8|8;http://www.youtube.com/watch?v=9ON_WzeUib8|9;http://www.youtube.com/watch?v=Q3R-5Gyz3c8|10;http://www.youtube.com/watch?v=57mNB1IZAkQ|11;http://www.youtube.com/watch?v=awlX60Vkn30|12;http://www.youtube.com/watch?v=ebbcXX7W_js|13;http://www.youtube.com/watch?v=YqsgmDhsx8o|14;http://www.youtube.com/watch?v=pDvQ4vooiAM|15;http://www.youtube.com/watch?v=qIPirl1GoDY|16;http://www.youtube.com/watch?v=6iQR-lHiwnA|17;http://www.youtube.com/watch?v=1k1NwjUeWLY|18;http://www.youtube.com/watch?v=PIps4km0pLU|19;http://www.youtube.com/watch?v=EbPZbkh8zU0|20;http://www.youtube.com/watch?v=gH4-G2avOpA|21;http://www.youtube.com/watch?v=LR7d6ZQjpD8|22;http://www.youtube.com/watch?v=R3YNxEGrOiw|[/id]Lễ Tái Đảo Chân Nhang Phật Thánh Công Đồng Loan Giá

Đông A Điện - Thiên Tiên Linh Từ


Thanh Đồng - Đạo Trưởng

Nguyễn Xuân Tứ

Cựu Thanh Đồng

Nguyễn Thị Sáp

Mộc Ân Thanh Đồng

Nguyễn Thị Trấn

Ngày 4 Tháng 4 năm 2011Xem Tất Cả Clip Của Đông A Phủ

dao mau viet nam - dao mauĐạo Mẫu Việt Nam - dongaphu.vnCLB Bảo Tồn Phục Dựng Văn Hoá Tâm Linh Và Đạo Mẫu Việt Nam Theo Lối Cổ - www.dongaphu.vn TRỤ SỞ : SỐ 27 – NGHÁCH 426/20 - NGÕ 426 - ĐƯỜNG LÁNG - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI . Tel:   0982.747.026    -     01686373566     -    0912.012.799Mail: dongaphu.vn@gmail.com     hoặc    hoangthuy.vip@yahoo.com.vndao mau viet nam - dao mauĐạo Mẫu Việt Nam - dongaphu.vnCLB Bảo Tồn Phục Dựng Văn Hoá Tâm Linh Và Đạo Mẫu Việt Nam Theo Lối Cổ - www.dongaphu.vndao mau viet nam - dao mau

Thích Thì Click Ngay :