CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng


Quan triệu đà con vua thứ hai
Nguyện triều cổ tích ngài quản cai trong triều đình
Có nhà họ Mạc bất bình
Vua sai quan hoàng triệu ngài điều hành tiến binh sang
Lúc người đi tế độ nghiêm trang
Trở về cho tới tống sang đất Triệu tường
Hay đâu trận gió phi thường
Trở về cho tới Triều tường ngài đóng quân

Sai:
Dung nhan thập cờ rượu
Quang minh chiếu đàn duyên
Tang tích tang cúng giàng
Kim phục hoàn toàn thân đậu
Phật thành chúa thiên chung vương
Kim ngân sớ điệp dâng lên
Quan về tấu đối chép biên rõ ràng.
Phê cho nhị tử trường sinh
Cửa nhà phú quý khang ninh thọ trường
Ngài độ cho chứng minh đôi đường

Phú:
Đại Việt quốc chia Trung – Nam – Bắc
Dấu đại linh thiêng thuộc đệ nhất kỳ trong
Trời sinh đấng anh hùng cái thế
Triều Lê Kỳ có nhà Nguyễn Thọ
Trời đức sinh quan đệ Hoàng đôi
Vẻ thông minh trí tuệ vạn tường
Kiêm văn võ đôi đường vẹn cả
Gặp họ Mạc mưu mô phương kế
Lê quốc quân trị hạ cầu tài
Vâng lệnh trời sấm sét ra oai
Bài minh mã ra ngoài bắc trận
Vấn tham tán bày binh bố trận
Mạc tướng quân cuốn chiếu thu quân
Nẻo Cao Bằng – Mạc chúa ẩn thân
Xa cùng khấn an dâng định cảnh
Sớ tấu khải hoàn khi phụng mệnh
Gió thơ đưa hồng phút dinh triều dâng
Chiều nhớ khi pha trận xung phong
Ban sắc tặng ngũ muôn trung thổ soái
Linh miếu trấn Hoàng đôi thành ngoại
Khắp muôn dân bái lễ kêu cầu
Trung – Nam – Bắc dân đều ơn đức.

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ