Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

Đông A Phủ thông báo cho các quý con nhang đệ tửĐông A Phủ thông báo cho các quý con nhang đệ tử ngày 15 tháng 5 âm lịch ( nhà đền tổ chức lễ tiệc "Quan Lớn Tuần Tranh" lúc 8h30' .
-ngày 25 tháng 5 âm lịch là ngày chính tiệc nhà đền tổ chức đi lễ tại quê hương Quan Lớn Tuần đền Ninh Giang , Hải Dương vào lúc 5h sáng
+ địa điểm : 470 đường láng
+ số tiền tu lễ và tiền xe , ăn nghỉ : 350n/1ng

- ngày mồng 2 tháng 6 âm lịch nhà đền tổ chức đi lễ tạ quê hương Quan Lớn Đệ Tam : Đền Lảnh Giang ( Phủ Lý , Nam Hà ) , vào 5h sáng " địa điểm 470 đường láng , số tiền 350n/1ng "

- ngày 12 tháng 6 âm lịch nhà đền tổ chức làm lễ tiệc Mẫu Hàn Sơn và Cô Bơ Thoải . Làm lễ An Vị Chân Nhang .
+ Lúc 7h30' làm lễ
+ Lúc 9h30' Thanh Đồng "Nguyễn Thị Thắng" vào Loan Giá Hầu Thánh .
- Ngày 24 tháng 6 nhà đền tổ chức làm lễ chính tiệc Quan Lớn Đệ Tam vào lúc 8h30'

Liên hệ đăng ký : 0982747026

dongaphu.com
Thích Thì Click Ngay :