CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàngDọc:
Đệ tử con khấu đầu cầu thủ
Tiến văn chầu quan đệ ngũ tuần tranh
Uy gia lẫm liệt tung hành
Trừ tà sát quỷ nên danh đại tài
Cảnh thiên thai quan tuần giá ngự
Khắp triều thần thứ tự dâng hoa
Ninh giang chốn ấy quê nhà
Truyền quân dâng nước hải hà mênh mông
Khắp bốn phương đâu đâu đều biết
Quan lớn tuần lẫm liệt thần cơ
Cửa sông đâu đó phụng thờ
Kỳ cùng lại nổi đền thờ tuần tranh
Cảnh thanh an nhiều bề lịch sử
Vốn đặt bày tự cổ dĩ lại
Có phen xuất nhập tranh đài
Đào lan quế huệ sum vầy xướng ca
(Ngự tọa)

Phú:
Việt sử phép bùng chiều thập bát
Đất địa linh bạch hạc phong châu
Dựng nền xã tắc đài lâu
Nhớ ơn tiên cổ đời sau còn truyền
Vừa gặp hội bể yên sóng lặng
Triệu bách thần gia tặng phong công
Quan tuần tranh lẫm liệt oai hùng
Cứu dân hộ quốc nên công hàng đầu
Thanh long đao cứu nước chính người
Trong phủ linh giang
Đôi lúc làm tôi quan lớn tuần ngài
Hiển Thánh – văn võ song toàn sức mạnh ai ngang
Ngàn năm ghi tạc sử vàng
Nơi sinh đất tổ mang danh ông thánh hiền
Gương anh hùng ngàn năm ghi tạc
Đất linh quang tụ khí trung linh
Tiếng quan lớn tuần vang dội sử danh
Thần vì đại nghĩa quan tuần bách uy
Tính trung thần sắt son một dạ
Tay cầm đao cưỡi hổ bạch uy linh
Lưu truyền sử sách còn ghi
Sơn cùng thủy kiệt ấy thì nỗi oan
Trí đã dốc một vòng cuwong tỏa
Hận vì đời bạch nghĩa gian hung
Sông cùng bên đục bên trong
Tấm thân nay đã thoát vòng trần gian
Giảo long hầu khâm bán sắc tứ
Chấn linh giang thủy bộ chư danh
Bao phen đắp lũy xây thành
Khắp miền duyên hải sông tranh nức lòng
Tài cung kiếm sánh cùng võ tử
Đức kinh luân ví tựa Trương Tô
Phong lưu mã thượng giang hồ
Cung cầm dưới nguyệt con đò trên sông
Chí đã sắt ngoài vòng cương tỏa
Hay đâu là duyên nợ ba sinh
Buồng xuân thiếu bạn chung tình
Thỏa òng tráng sĩ tài dnah phi nguyền

Thơ:
Sông Tranh ơi hỡi sông Tranh
Non nước còn ghi trận tung hoành
Lẫm liệt oai hùng gương tráng sĩ
Nghìn thu còn để dấu anh linh

Vỉa hoàng mạc:
Hỡi ai qua bến sông tranh
Nhớ người tráng sĩ tài danh tuyệt vời
Dù cho nước chảy huê trôi
Sông tranh còn đó công người còn ghi
Loa đồng hỏi nước sông Tranh
Lưỡi gươm cứu nước tung hoành là ai
Sông Tranh đáp tiếng trả lời
Chính quan đệ ngũ sáng ngời lập chiến công

Giảo long hầu:
Có ngờ đâu đất trời thay đổi
Người anh hùng mang nặng xiềng gông
Ngày 25 tháng 5 bắt đầy chốn kì cùng
Oai vì tuyết nguyệt bời lòng ái ân

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ