CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Dọc:
Thượng ngàn giám sát quyền cai i i i
Thông tri Thiên – Địa khâm sai đại thần i i i
Có phen giá vũ đằng vân i i i
Bát muôn công tử xa gần làm tôi i i i
Trời làm đại hạn nắng nôi
Kiều quan đảo vũ một thôi dần dần
Lệnh sai hà bá thoải thần
Tự nhiên dâng nước xoáy vần nổi cơn mưa xa i i i
Thuận trời thiên hạ xướng ca i i i
Trẻ già nam nữ sợ phép Tôn ông i i i
Bách quan vọng tấu cửa trùng
Chúa phê long bút sắc phong Thái Hoàng i i i
(Ngự tọa …)
Phú:
Nhác trông lên thấy giang sơn bát ngát i i i
Không đâu bằng đền thờ quan giám sát trên Lâm Sơn
Đá lô xô nước chảy tràn tràn
Đều một thú cỏ hoa như vẽ
Buổi chiều hôm nhạn bay về lẻ tẻ i i i
Dưới sườn non chim sẻ véo von
Nước dưới khe tung tính tựa tiếng đàn
Trên đỉnh núi tùng treo như điểm trống
Ngật ngật lâm sơn cao dĩ lộng
Thanh thanh chi thủy chiếu trần tâm
Đây thực chốn non nhân đức trí
Sơn chi ca hề chi thủy thần
Chi vô để thánh chi linh
Cho trăm họ được an khang
Nam thiên đệ nhất cảnh đồi ngang
Năm Bính Thần mùng 10 tháng Chạp i i i
Thái Hậu bà sinh đấng Tôn quan
Khắp bách quan vọng tấu cửu trùng
Chúa phê long bút sắc phong Thái Hoàng
Chuyển trời đất mưa xa chớp giật i i i i
Nổi cơn giông cây cối đổ xô
Mưa xa, bão giật sấm ù
Trăm loài tà quỷ làm cho rụng rời
Vang tiếng sét lại sai lôi giáng i i i
Quỷ cùng tà phách tán hồn siêu
Tôn quan vạn phép trong tay
Sông ngân bước thử, bể trầm vượt qua
Gỗ Trò hoa sai quân lên lấy i i i
Các cửa ngàn đâu đấy đều kinh
Chúa Mường, chúa Mán anh linh
Thượng ngàn các cửa phục tình làm tôi

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ