CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng

Dọc:
Thỉnh mời Thái tử đệ tam i i i
Hùng binh quan cổ Lểnh Giang oai hùng i i i
Hằng chầu trực trốn thiên đình thoải phủ i i i
Trấn Lểnh Giang coi đủ bốn phương
Nhân khi nhàn hạ ngai vàng
Cầm cân nảy mực sửa sang cõi phàm í i i ì
Chốn Long giai cầm quyền thay chúa i i i
Phép màu quan tối tú anh linh
Lệnh truyền thủy bộ chư binh
Chỉnh tề binh giáp chơi miền trần thế gian i i ì
Chiếc thuyền nan nổi dòng Xích Bích i í ì ì
Đua quân chèo du lịch bốn phương
Có phen tuần thú sông Thương
Trở về tỉnh Bắc quá giang sông Lục Đầu í i ì
(Ngự tọa…)

Phú:
Nhang dâng một chuyện tấu thỉnh vương quan
Đệ tử nay tiến bảng văn đàn
Dẫn sự tích đệ tam hoàng thái tử
Sơn xuyên dục tú hà hải trung linh
Con vua Thoải quốc Động Đình
Tôn danh hiệu đệ tam thoải phủ
Văn thần cẩm tú võ tổng lược thao
Bẩm dung nhi tướng mạo anh hào
Oai trung chính tài cao quán cổ
Quan lớn đệ tam người con vua Thoải phủ
Quan lớn thái tử thụ hoàng ân
Tiệc 24 tháng 6 đảm nhận sinh thần
Dân đâu đó ca ngâm phú dọc

Thơ:
Giáp bạc bao phen quan lớn rực lửa hồng
Xông pha trăm trận cũng như không
Ra tay cứu nước trừ nguy hiểm
Tiếng để ngàn thu rạng núi sông

Xá lửng:
Trịnh giang biên dành ngân lai láng
Đôi vầng hồng soi rạng Nam Ninh
Con vua Thủy quốc Động Đình
Đệ tam hoàng tử giáng sinh đền rồng
Đức gồm ven thung dung hòa mạc
Bẩm sinh thành tư chất dung nhan
Thỉnh mời hoang tử vương quan
Phi phương diện mạo dung nhan khác thường
Hằng chầu chực thiên đường thoải phủ
Chốn Nam Ninh quy đủ bốn phương
Ra uy chất chính kỷ cương
Cầm cân nảy mực sửa sang cõi phàm
Chốn Long giai cầm quyền thay chúa
Phép màu quan tối tú anh linh
Lệnh truyền thủy bộ chư binh

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ