CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàngTiệc bàn loan mời quan đệ tứ
Vốn con trời cao ngự thiên cung
Sắc rồng choi chói vua phong
Quyền quan đệ tứ oai hùng dậy vang
Truyền mười phương, trên trời dưới đất
Quản thông trì phép thuật truyền vang
Cầu ô đem bắc Ngân hà
Lệnh hàng tinh đẩu bày ra ngang trời
Mới dạo chơi sao xa lác đác
Cửu rượu thần Đài các đế kinh
Tam quan thất đẩu ngũ hành
Nhị thập bát tú thiên đình hà sa
Mới hỏi qua Nam Tào Bắc Đẩu
Số trần gian lão ấu chép biên
Ai mà hiếu thuận thảo hiền
Tu nhân thích đức chép biên rõ ràng
(Ngự tọa)

Phú:
Nức hương xuân mừng vui khánh hạ
Thỉnh tôn ông xa giá ngự lên
Phép ông hiển hách nhiệm màu
Ra uy sát quỷ đâu đâu kinh hoàn
Nổi dấu thiêng Tứ phủ vạn linh
Sơn xuyên dục tú hà hải trung linh
Thiên niên dốc một bầu trong vũ trụ
Trên phủ tía ngai vàng lồ lộ
Vẻ lâu đài in bóng nước trong xanh
Bảng vàng treo thiên cổ vị nhân
Gồm Nam Bắc xa thu về một mối
Kỳ lễ nghĩa vân minh chi hội.

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ