CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng


Dọc:
Quan Triệu Đà con vua thứ hai
Nguyễn triều cổ tích quan cai triều đình
Có nhà họ Mạc bất bình
Sai quan hoàng triệu đề hành tiến binh sang
Lúc đi tế độ nghiêm trang
Trở về cho tới Tống San đất Triệu Tường
Hay đâu trận gió phi thường
Trở về cho tới Triệu Tường ngài đóng quân

Phú:
Đại Việt quốc chia Trung Nam Bắc
Dấu đại linh thiêng đệ nhất thuộc kỳ trung
Đất Thanh Hóa tiếng có một vùng
Trời sinh đấng anh hùng cái thế

Thơ:
Triều Lê Kỷ có nhà Nguyễn Thọ
Trời đức sinh quan đệ nhị triều tường
Vẻ thông minh trí tuệ lạ thường
Kiêm văn võ đôi đường vẹn cả
Gặp họ Mạc mưu mô phương kế
Lê quốc quân trị hạ cầu tài
Vâng lệnh trời sấm sét ra oai
Bài binh mã ra ngoài Bắc trấn
Vấn tham tán bày binh bố trận
Mạc tướng quân cuốn chiếu thu quân
Nẻo Cao Bằng Mạc chúa ẩn thân
Xa cùng khấu an dân định cảnh
Sớ tấu khải hoàn khi phụng mệnh
Gió thơ đưa hồng phúc đinh triều dâng
Chiều nhớ khi ra trận xung phong
Ban sắc tặng ngũ muôn trung hổ soái
Linh miếu trấn triệu tường thành ngoại
Khắp muôn dân lễ bái kêu cầu
Lòng thương dân xuống giọng lên tâu
Trung Nam Bắc dân đều ơn đức

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ