CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng* MẪU ĐỆ NHẤT
Mẫu Đệ Nhất tiên thiên thỉnh mời
Thanh Vân công chúa Thượng thiên giáng đàn
Lô nhang xạ nhiệt pháp giới mông luân
Chư phật hải hội tất gia văn tùy sứ kết tường vân
Thành ý phương ngân Chư phật hiện toàn thân
Nam vô hương vân cái bồ tát ma ha tát* MẪU ĐỆ NHỊ
Đệ Nhị chúa tiên thỉnh mời
Vốn xưa Mẫu ngự trên đền Đông Cuông
Chiên đàn hải ngạn lô nhạ nhiệt minh vương
Gia du tử mẫu lưỡng vô hồng
Nhất chú biến thập phương
Nam vô hương cúng ràng bồ tát ma ha tát* MẪU ĐỆ TAM
Đệ Tam chúa tiên thỉnh mời
Xích lân long nữ ngự đền Thoải Cung
Phật thuyết cứu khổ chân kinh
Nam mô cứu khổ cứu nạn linh cảm Quan thế âm bồ tát
Bách thiên vạn ức phật hằng hà sa số phật
Vô lượng công đức phật, phật cát A Nam Ngôn Thứ
Kinh đại thánh năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bệnh
Năng cứu bách nạn, khổ nhiệt hữu nhân
Nam mô phật lực uy, nam mô phật lực hộ

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ