CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàngHát sai:

Bồng lai tiên cảnh bầu trời
Gió nam thoang thoảng hương bay ngọt ngào
Trên thiên đình rồng mây năm vẻ
Dưới Việt Nam địa tú trung linh
Khâm sai vâng lệnh triều đình
Vâng quyền thượng đế giáng sinh họ Trần
Kỷ niên đồng tý, nhâm tuần
Mồng mười tháng chạp, giờ Dần giáng sinh
Thấy trong pho sử Nam Ninh
Tiếng đồn đã khắp thiên đình mọi nơi
Rằng đức thánh ông người trời
Lược thao tam lược, gồm tài vẻ vang
Trời sinh đức thánh Đại vương
Phò đông á, diệt quân Nguyên ai tày
Đương thời lập được công đầu
Trần, Lê, Nguyên đều thờ giám sai
Trời sinh đức thánh Đại vương
Phù đời Trần thị sửa sai trong triều
Dựng lên đất thuấn, dân nghiêu
Tài kiêm văn võ mọi điều vẻ vang
Tích xưa thánh ở Việt Nam
Mỹ lộc là huyện gần làng đệ Tam
Trí anh hùng ra tay mực thước
Sau cổ kim thao lược thông minh
Cửu trùng sắc chiếu ban ngay
Ngôi cao tiếp chế, tiếp dày đại vương
Phù Trần mới được ba đông
Nguyên Mông, giặc Bắc đùng đùng kéo sang
Vốn tên nó là Thoát Hoan
Cầm quân tiếp chế xâm lăng nước nhà
Thuyền bè khí giới sẵn sàng
Năm mươi vạn giặc tràn vào nước ta
Đông triều giặc đóng đại giang
Bốn phương thiên hạ dân Nam hãi hùng
Tin rằng tiếp chế đại vương
Điều binh khiển tướng thần thông ai tày
Nhân Tông phong thánh tức thì
Vạn người già trẻ một lòng đầu quân
Đức ông vâng lệnh thiên đình
Giáng sinh hạ giới cầm quyền cứu dân
Xá chi quỷ mị tặc thần
Bầy mưu tính kế dân quân định cùng
Khâm sai vâng lệnh đức ông
Chém đầu tướng giặc bỏ sông Ngân Hà.

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ