Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

Đức Thánh Trần ( Đông A Phủ biên soạn ) - dongaphu.vn

Đức Thánh Trần tức Đức đại vương Trần Hưng Đạo.
Tên húy của Ngài là Trần Quốc Tuấn.
Ngài sinh năm 1232 mất năm 1300.Phụ thân Ngài là An Sinh vương Trần Liễu.
Mẫu thân Ngài là Thiên Đạo quốc mẫu húy Nguyệt.
Phu nhân Ngài là Thiên Thành công chúa.
Trưởng nam là Trần Quốc Nghiễn.
Thứ nam thứ nhất là Trần Quốc Uất.
Thứ nam thứ hai là Trần Quốc Tảng.
Thứ nam thứ ba là Trần Quốc Hiện.
Trưởng nữ là Khuyên Thanh quốc mẫu.
Thứ nữ là Đại Hoàng công chúa.
Nghĩa nữ là Thái Bình công chúa.
Tế tử là Điện tiền tướng quân Phạm Ngũ Lão.
Tả tướng là Yết Kiêu đại tướng.
Hữu tướng là Dã Tượng đại tướng.

Thích Thì Click Ngay :