CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Ai về thăm tỉnh Thái Bình
Nhớ về Bái Yết động đình vua cha
Ai về thăm huyện Hưng Hà
Nhớ vào Bá Yết bát ngàn đại tướng quân
Ngôi đền thờ đại tướng đông nhung
Quê người trên Bạch Hạc ngự miền thượng lâu
Vào những năm trước đầu thế kỷ
Năm 43 khi trước công nguyên
Có người con gái ở miền Thượng Lâu trên Bạch Hạc
Chầu bà tự nhiên kéo về
Chầu nặng lòng son thu nhà nợ nước
Cùng Trương Vương cất bước tiến lên
Phất cờ vung kiếm mở đường
Ra tay quét sạch những phường gian tham
Bỗng cơn gió núi mưa ngàn chuyển
Ầm ầm binh mã kéo về Tiên La
Vào chùa lễ phật di đà
Sử kinh binh pháp mượn đà náu nương
Nơi cửa phật sớm tối đèn hương
Chí toan mưu lớn tìm đường cứu dân
Vào buổi sáng mùa xuân năm ấy
Năm Nhâm Dần 17 tháng 3
Nghĩa quân đứng chặt quanh bà
Đang nghe lời hịch chầu bà truyền ra khắp vùng
Quân Tô Địch nó ầm ầm kéo tới
Phát gươm đao phơi phới cờ bay
Bốn bề khép chặt vòng vây
Lòng sâu kế hiểm nó ra tay hại người
Nữ chầu bà quyết không sa tay giặc
Hô nghĩa quân quyết chiến xông ra
Kiếm cung trận mạc xông pha
Việt Nam thủa dưới quyền Đông – Hán
Giang sơn ta ảm đạm thê lương
Giận thay Tô Định bạo cường
Đem quân giày xéo quê hương cõi bờ
Thủa bấy giờ có nhà họ Vũ
Nảy chồi lan một nụ xinh tươi
Nhụy phong, trăng khuyết tuổi mười
Thơ văn xem cũng ít người khôn so
Lực cử đỉnh dành cho nữ kiệt
Đường kiếm hoa khoanh nguyệt rạch mây
Tuổi xuân vừa độ trăng đầy
Môi son má phượng, má hây tuyết hồng
Nét ngọc tring sánh cùng trăng nước
Tô Định kia muốn ước duyên hài
Từ thân quyết một liều hai
Lẽ đâu lại gả cho loài súc sinh
Tô Định nổi bất vình sấm sét
Sai chặt đầu Vũ Chất làm đôi
Máu hồng lòng trẻ sục sôi
Thét đòi nợ máu vung đôi kiếm thần
Máu thù ngập đôi chân nữ kiệt
Tấm áo xanh màu huyết phủ Giầy
Tay thần phá mấy vòng vây
Gót tiên mải miết trời mây tối dần
Băng tới bến thấy thuyền nan nhỏ
Đôi kiếm thần thuận gió chèo bơi
Lệ sầu gieo rải sông xuôi

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ