CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Các đường phục hồn(Dùng cho những người mới mất, trước khi cúng, dùng cơm canh trứng, hiếu chỉ vào lễ trọng. Mỗi 1 đường đọc 3 lần gồm 3 bài đầu thông dụng dành cho tất cả mọi người. Những đường sau có những đường vợ chồng triệu nhau, mẹ triệu con, anh em triệu nhau, mỗi 1 đường đọc 3 lần)


Đường phục hồn

Phục dĩ nhân chi hữu nạn, du, mệnh số linh nhi thần chất, tà nhi tử sinh táng sát tông trung hiếu chi lễ dã, tu cứ (địa chỉ) hiếu chủ (tên chủ) đẳng, từ xưng phục phục vì cố chính tiến (tên của vọng) nguyên mạng chí mạng chung, thiết niện vọng linh tam hồn phảng phất, thất phách bàng hoàng, dục sùng báo bản chi tâm. Viên thiết triều triệu hồn chi lễ. Cẩn thỉnh tam giới dẫn dẫn hồn sứ giả tốc giả hoa phan, giam kỳ phu lễ. Ngưỡng bằng thần lực diệu đề huề, tiếp dẫn linh hồn tốc chí, hoặc hồn tiêu dao thượng giới, hoặc hồn viễn khứ tha phương, hoặc hồn du ư khoáng giã sơn lâm, hoặc hồn tán vi kiều lương đạo độ, hoặc phảng phất đông tây nam bắc, hoặc giao du vân thủy thiên hà, linh thông biến hóa diệu vô cùng toàn bằng uy lực tế độ sinh tử, chu hữu. Nguyện tiếp dẫn tất hồn, ân đàm vũ trụ. Thực lân mẫn ư sinh dân, lượng đẳng hư không, tất giang chi ư hiếu niệm, kim thời triệu thỉnh, Nguyệt lai tiếp dẫn linh hồn, phó nhập hoa phan, phân minh diệt sảng, hiếu chủ đầu thành phục suy thượng hưởng.
(Tụng chú úmmani bát minh hồng 9 biến)
* Chí tâm sơ triệu thỉnh sinh cư dương giới sạ nhập ân cung, hồn thăng bích lạc chi thiên, hồn giáng hoàng tuyền chi địa u u mặc mặc, thị phát kiến, nhi thích phất văn, sạ sạ minh minh, hô tất lai, triệu, như thính tất chí, tư giả ai chủ (tên gia chủ) tất cả khấp huyết. Chung cư sinh dục chi ân, thận xỉ đan hàn, cảm niệm cù lao chi đức, hiếu chi chí giả (phụ mẫu) tỳ tính thâm, nhất chiệu vĩnh biệt âm dương lộ dĩ nhất chiêu la lâm. Di nguyên linh hồn lai phó hoa phân minh hiển ứng * Chí tâm nhị triệu thỉnh tử sinh hữu diệu hiển lan minh, phi bằng uy lực dĩ triệu hồn hạt đắc tinh linh chi diêu sảng, vương thông tâm giới đạc nhất chấn nhi thất phách câu lai. Thất tán trường không, phan số triệu, nhị tam hồn tịnh chí, tư giả ai chủ (tên chủ) duy tư tại niệm cảm sinh các dục chi ân. Thống thiết u hoài ngưỡng tục tài bồi chi đức, thúc nhĩ tang hương biến cải. Sa hô vong mộc thảm bi đới mộ hồn phi, uyền nhất phách tán, vu thị ngưỡng bằng sứ giả, tiếp dẫn hương hồn giáng phó triệu duyên an hình hiển hiện.
* Chí tâm tam triệu thỉnh. Sơn suyên hồi cách, hồn phách ra minh. Vật nhiên tức tán, ư trường không, tu nhỉ mạch chung vu đại dạ tiêu giao dơ dã, triệu xương vũ nhi mộ tùy văn. Phảng phất đạo đồ, thức năng không nhị thần u thụ, hông khăng phách giáng, du du nhi vi biến hà phương. Thần sàng quân thanh tịch tịch nhi vi biến hà phương. Thần sàng quân thanh tịch tịch nhi phất văn hữu triệu, tư giả ai chủ (tên chủ) không hoài khắp huyết nhi vụ thùy, ký tưởng di dung, nhi thốn tâm thống thiết, âm thâm tựa hải, đức trọng như sơn, phục nguyện linh chi ký sảng, ảnh tất tùy hình giáng phó hoa duyên phâm minh hiển ứng.
(Nếu vợ chồng chết thì triệu bài dưới) mỗi đường đọc 3 lần.
* Chí tâm triệu thỉnh, nhị triệu tam triệu. Sinh cư dương giới sạ nhập âm cung hồn thăng bích lộ thiên, phách dáng hoàng tuyền chi địa, u u mặc mặc, thị triệu tất chí, kim giả (vợ hoặc chồng) xa hồn hề. Nguyện đồng thương trẩm, ước vân giai lão bách niên, nghi trọng phu thê cầm nhẫ, lưu y bán vụ thương tài cầm sắc thanh trầm nhất Triệu vĩnh đoạn hoan dã âm dương lộ cách, nhất triệu lai lâm. Nguyện linh hồn lai phó oa phan phân minh hiển ứng (3 lần)
Cha mẹ triệu con
Chí tâm sơ triệu thỉnh, tử sinh hữu dị u hiển nan minh, phi bằng uy lực dẫn lai hồn hạt đắc vong nhi chi định phách, hương thông tam giới, đặc nhẩn chấn nhi thất phách câu lai thức tán cửu nguyên, phan số chiêu nhi tam hồn tịnh trí, tư giả ai chủ (tên gia đình) nguyện kỳ tam niên nhũ bộ thập nguyện hoài thai kỳ công vị báo, Ư tiêm hào, thư nhất hốt vọng ư đại đạo, từ hề hà thiết phụ mẫu dã tâm sa, duy nguyện linh hồn lai phó hoa phan, pha minh hiển ứng (3 lần)
(Anh em thì đọc đường dưới mỗi đường đọc 3 lần)
* Chí tâm triệu thỉnh. Sơn xuyên hồi cách hồi phách tra minh hốt nhiên trước tán ư trường thiên, du nhĩ mệnh chung ư đại địa tiêu dao sơn dã. Triệu sương vũ nhi mộ. Hành phất đạo đồ chức năng không nhi thần y thụ hồn tăng phách giáng, du du nhi vị biện hà phương.
Dáng thần sàng phân thanh tịch tịch nhi phất văn hữu triệu tư giả (ai chủ), diệt vũ tâm tăng cảm súc mục sinh sầu, cái tại nhân hữu trọng ư cương thường, nhi thượng lữu cảm vong ư thị thị diệt viên trần bạc tôn, dực mông hồn phách lai laam, kinh thuyết triệu duyên. Ngưỡng vọng tinh thần giáng giám, duy nguyện linh hồn giáng phó hoa phan cứng minh công đức phân minh hiển ứng (3 lần)
- Trí tuệ vi bát tinh tiên cảo
- Linh trùng dung lực xuất ba đào
- Phân thân trực đáo Bồ đề ngạn
- Hồn phách qui không minh nguyệt cao
Nam mô sinh tịnh độ Bồ tát ma ha tát (3 lần)

Khi cúng dùng cơm canh cúng trong vòng 49 ngày.
xuantu

VIp member
Giới tính: Tổng số bài gửi: 99
Join date: 15/06/2011
Age: 30
Đến từ: Hà Nội
Tâm Trạng: Mộc ân thanh đồng Nguyễn Xuân Tứ

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ