CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Khoa cúng bản mệnh


- Hương phụng hiến cúng dàng bản mệnh, phức tinh thập nhị cung, phân thùy bảo hộ, ngũ hành chính khí, tổng quang minh, bản mệnh nguyên chấn tăng lộc toán, thượng thanh vô chiếu, bảo an ninh, duy nguyện đảo kỳ gia hiểu ứng, Toàn gia đại biểu thọ trường sinh.
* Thiết dĩ hoa hoa duyên nghiêm túc, tịnh cúng phu trần yếu nghinh thánh đức dĩ quang lân, do lự phàm phân chi thượng tại tư băng bí chú, sái thử, trần an tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng.
Án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề sa ha tát (3 lần )
Nam mô ly cấu địa bồ tát ma ha tát (3 lần)
* Cung văn chương dương tai thượng vong duy cao nhi thính thực tỷ nghiễm nhược lâm. Chi tứ tu quyến hựu chi nhân, kim tắc bài liệt hương hoa, phu trần đăng trúc. Nguyện giám thống thành chi khẩn, ngưỡng bạch chi chiêu, giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh,
- Tinh cung bản mệnh tự văn chi
- Tư bằng tam bảo lực gia trì
- Kim nhật kim thời lai giáng phó
- Nam mô bộ bộ đế lỵ đá lyk đát đá nga đá da (7 lần)
- Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính, giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.
*Nhất tâm phụng thỉng.Đoan cư Bích hán,chính huyền nghi,bá vạn thượng dĩ sâm la, liệt tứ phương nhi chiếu trường sinh đại đế, thái ất cức khổ thiên tôn. Duyên thọ ích toán thiên tôn.
Duyên nguyện, Quảng thi tuệ lực phổ chiếu phàm tâm, giáng phó lương duyên chứng minh công đức.
* Nhất tâm phụng thỉnh Bắc cực tiêu tai, nam minh tăng toán, mặc vận trường sinh sinh chi hữu vĩnh, cánh tư bảo phương dĩ vô cương, mặc tán thần công hoàng thi diệu lực. Cung duy ngũ ngũ phúc thập thần, mải trân quân, ngũ linh Bảo đức thần quân, ngũ hoàn đế tọa chân ngôn, thượng thanh bản mệnh (tên bảo mệnh của mình bao nhiêu tuổi) Nguyên chấn trân quân, thượng thuộc bắc đẩu tinh Quân, Kim niên vận trực tinh quân, bát quái trong cung thần quân, niêm trực tam tai trong tinh quân, bản cung vận hạn tinh quân Liệt vị, duy nguyện chi uy tế khổ, bá đức hiếu sinh giáng phó pháp uyên chứng minh công đức.
* Nhất tâm phụng thỉnh Âm dương phối hợp, tường vân quý tiên ư thiên chi, nhật nguyệt chu toàn, chú định cát hung ư tuế vận cung duy Niên nhật nguyệt thời thai sinh thần tướng, triêu tai tiến lộc đồng tử, phù cung bảo mệnh đồng tử trường sinh duyên thọ đồng tử, an hồn định phách đồng tử, khai tâm hoan hỷ đồng tử, chiêu sinh ái kính đồng tử, nhất thiết uy linh liệt vị.
Duy nguyệ thượng gia cát khánh, vĩnh lạp hưu vi giáng phó pháp duyên chứng minh công đức.
* Thượng lai nghinh thỉnh kính hạ quang âm an tọa châm ngôn cẩn đương trì tụng.
- Tinh tượng tòng không lai giáng hạ
- Lạp tư đan khổn biểu tinh kiền
- Tùy phương ứng hiện biến quang minh
- Cộng phó hương duyên an pháp tọa
Án cha ma la sa ha (7 lần)
* Phục dĩ nguyên trấn như tại, phàm hữu cảm dĩ dĩ giai thông, bản mệnh nhược lâm, cố hà cầu nhi tất ứng. Kim tắc hương hoa Bài hiện lễ vật cụ trần, tín chủ kiền thành, thượng hương phụng thỉnh. Biến thực chân ngôn cẩn đương trì tụng.
Án cha ma la sa ha (7 lần)
* Phục dĩ nguyên trấn như tại, phàm hữu cảm dĩ dĩ giải thông, bản mệnh nhược lâm, cố hà cấu nhi tất ứng. Kim tắc hương hoa Bài biện lễ vật cụ trần, tín chủ kiền thành, thượng hương phụng thỉnh. Biến thực chân ngôn cẩn đương trì tụng ( Chú cam lộ biến) thực, phổ giàng)
Nam mô phổ cúng giàng bồ tát ma ha tát (3 lần)
- Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng
- Phổ thí pháp pháp giới chư quần sinh
- Duy năng thành tựu phật công đức
Án tra ma na sa hạ
+ Cung vọng: thánh tông chiếu giám, kỳ giản mạo trần kim hữu sở văng đương tuyên đọc (đọc xong sớ)

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ