CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Khoa cúng sơn trang


(khao thỉnh)

Hương phụng hiến cúng giàng thần đức sơn trang chúng linh quang, tín chủ kiền thành thương hương phụng hiến nguyền cờ uy đức giáng hương diên, giải ách tiêu từ tật bệnh, khuông phù đệ tử phúc thọ vĩnh thiên niên.
* Thiết dĩ pháp diên sơ khải thịnh cúng phu trần lự bài biệt dĩ trang nghiêm khủng vãng lai chi uê trược bằng tư pháp thủy quán sái hia diên, dụng bằng thánh đức di da trì đăng lục trần nhi thanh tịnh, giáo hữu sái tịnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.
Cảo cao kim ba hàm chẩn
Phi phi bách lộ sái quỳnh tương
Kim bằng bí ngữ gia trì lực
Cấu uế tinh đàn tất thanh tịnh,
Úm bắc đế cha thiên thần na na địa cha sạ hạ (7 lần)
* Thiết dĩ; tiêu tai giải ách ngưỡng bằng uy đức, dĩ hộ trì, thỉnh phúc nghinh tường tu trượng thần, cong nhi mặc phận, viên thiết đảo cờ chi lễ, phủ thân khấu tạ, cung vọng thánh thông phù thùy phàm khẩn. Kim tắc hoa diên chỉnh túc, pháp tịch phù trần thừa tam bảo dĩ lai lâm, nhạ vân xa nhi giáng phó, giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.
Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh
Sơn trang thánh chúa, nguyện văn chi!
Ngưỡng bằng tam bảo lực gia trì
Nguyện tại kim thời giáng phó!
Nam mô bộ đế ly giá dị đát đá nga đá gia (3 lượt)
Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương, dĩ kính giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn dương tuyên đọc
* Nhất tâm phụng thỉnh: Minh minh bất muôn bản cận thiên quan, viện chi cờ biến hóa nan lường, địch khôn tải, chu toàn chi diệu, mặc mặc sở cầu tất ứng, minh minh hữu cảm giai thông, ảnh hưởng vô tư uy nghiêm chi lễ. Cung thỉnh bất sảng chúa thượng ngàn, trưởng bạch anh linh, lê mại đại vương diệu tín thuyền, sư cao sơn thần nữ, diệu nghĩa tàng hình sơn trang công chúa. Thỉnh mời bát bộ sơn trang 12 cô tiên tối linh Duy nguyên đằng vân tốc chí giá vũ lai lâm thỉnh giáng điện đường chứng minh công đức. Nhang hoa thỉnh!
Nhất tâm phụng thỉnh! Mẫu đông quang tuần quán bắc lệ tam kỳ tuyên quang ỷ la, bảo thắng châu hà, chư vị chúa, tiên công chúa. Sơn sơn bắc lệ công chúa. Đồi ngang phố cát công chúa, lâm các hạ thần uy liệt thăng thiên nhập địa diệu vô cùng thánh đức nguy nguy lợi vật đô nhân tùy hữu đảo, tận đại thiên nhi chiếu triệt lịch sa giới dĩ thần thông khắc niệm chí phủ đầu cơ phó cảm.
Cung thỉnh! Thượng ngàn sơn trang bát bộ tối linh
Duy nguyện : Ân chiêm vũ lộ trạch cập hà sa thỉnh giáng điện đường, thụ tư cúng dàng. Nhang hoa thỉnh
* Nhất tâm phụng thỉnh, xuất hồ cẩm nhập, hồ tốn tam tâm, võng cách u hào, đoan tường hồ khảm ứng hồ ly niệm, niệm bất vong thực tố đòng đẳng hiển minh chi diệu lý chiêu trương động tĩnh ư huyền nghi. Sứ viên thông, phương phương ứng hiện cung thỉnh thượng ngàn thập nhị tiên nàng bát bộ sơn trang liệt vị uy linh thánh chugs.
Duy nguyện long xã dĩ giá bảo cái bảo caiskhai trương giáng phó điện đường chứng minh công đức. Nhang hoa thỉnh!
Thượng lai nghênh thỉnh ký mộc quang lâm an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.
Thần đức tòng không lai giáng hạ
Sơn trang tâm Nguyệt thính gia đà
Tùy phương ứng hiện biến quang minh
Nguyện giáng bản đàn an pháp tọa
Nam mô an pháp tọa bồ tát ma ha tát (3 lần)
An tọa chân ngôn tuyên dương dĩ kính, tọa khẩu thành tâm ư nhất nhất kính trần tịnh cúng dĩ ban ban, tín chủ kiền thành thượng hương phụng hiến giáo hữu biến thực chân ngôn!
Nam mô tát phạ đát tha nga đá phạ rô chì đế an tam bạt la hồng (7 lần)
Cam thủy chân ngôn
Nam mô tô rô bà gia đát tha nga đa đát điệt tha án, tô rô tô rô bát la tô rô bát la tô rô sa bà na (7 lần)
Nhang hoa đăng trà quả.
Vô lượng nhân thiêt nhất, nhất cúng.
Phả thí pháp giới chư chúng sinh
Thập nhị tiên nàng phả thí cúng giàng.
Sơn trang thành tựu phật công đức.
Phả cúng giàng chân ngôn. An nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật la hộc ( 7 lần)
Nam mô phổ cúng giàng bồ tát ma ha tát ( 3 lần)
Thượng lai lễ hiến sơn trang dĩ kính sở hữu sớ văn cẩn đương tuyên đọc ( 7 lần)
Bài văn Trịnh Sơn Trang
Sắc cẩn thịnh thượng ngàn công chúa liệt vị Sơn Trang, chức mẫu gia phong các cửa ngàn, hồ phục long chầu trên núi cấm, chim kêu vượn hót trên rừng! ngang tam thập lục trâu quyền cai quản! thấp thập nhị động chúa Sơn trang! Hiển hách vang lừng trong bốn cõi phù trì đệ tử đắc bình an!
Điệu hát văn
Chốn sơn lâm rừng xanh vắng vẻ, thú bồng lai mát mẻ hữu tình! Chúa tiêu đàn hát tập tành! tả mường chúa mãn cảnh thanh chơi bời! Trên núi đoài ngàn xanh mây thắm! Dưới suối ngân đá trắng nên xanh! Trên ngàn dưới suối hữu tình! Chim kêu vượn hót một mình non cao! Gà rừng tích cực ra vào! Chim kêu véo vót xôn xao đùa cười! Cáo cầy ríu rít tức thời! Bốn phương rừng núi thảnh thơi non bồng! thỉnh chúa giáng xuống đàn trung! Tam sơn tứ hải đường trong đường ngoài! Trong rừng dưới suối trên giời! Thông reo trúc hóa thú vui hữu tình! Mặc rồng múa phượng bay quanh! Ve kêu rầu rĩ trên cành nỉ non! Trên ngàn dưới suối nỉ non thanh nhàn! Sơn ca các bộ tiên nàng, chúa mường đủng đỉnh dong nhan chơi bời! hết ngàn mai về nơi núi trúc! tối lại về đàn hát đỉnh non! Suối sâu nước chảy đá mòn! Nước chảy mặc nước đá mòi mặc trời! vui thay các chốn núi đoài! Tình càng vắng vẻ nói lời chi xô! Hát rằng hẩu lổ xi lô! Tay đàn thượng thỉnh líu lô líu lường! tang tình tiếng hát tiếng khoan! Miệng ca chân dịu tay đàn thảnh thơi! Thỉnh chúa giá ngự bồng lai! Giá ngự đàn sở giúp tôi trừ tà! Thần thông dũng mãnh chói ma! Trừ tà trừ mệnh mới ra phép mầu! tướng giai tướng giải mường châu mường nùng! Thỉnh chúa giáng ngự đàn trung! Phù trì đệ tử thiên niên thọ tràng
Điệu hát Tiếng Mường
Nhang hoa ngào ngạt đàn tràng Thỉnh mời bát bộ Sơn trang giáng đàn! Vốn xưa hầu mẫu trên ngàn! Thông reo trúc hóa cành càng thú thay! Có phen tựa gió nương mây! Công đồng chứng giáng đàn này anh linh! Thỉnh mời cô đệ nhất Sơn tinh tính hay sung ngài bạn tình cỏ hoa! Cô đôi nhan sắc nét na! Cơm lam thịt thính thật là thú thay! Cô ba yểu điệu an tầy! vốn dòng chanh ớt chua cay cũng là! Cô tư tính hạnh hiền hòa! Tính cô chỉ thích muối cà làm vui! Cô tám lịch sự bảnh bao! Tính hay măng trúc măng giang măng vầu! cô mười cai quản rừng dâu! Đồi kia núi nọ thú mầu xét soi! Cô mười cai quản các ngôi tính cô chỉ thích chiếc thoi đôi hài! Thỉnh cô công chúa 12 vai đeo túi dệt dao quai dịu dàng, ngày nay tiến lễ Sơn trang! Tàu bè rừng núi bạch vàng kính dâng. Cơm lam thịt chín thơm lừng! ốc cua tôn cá mắm trưng ngạt ngào gừng xung khế thái hoa hồi ớt chanh hoa quả đủ mùi dâng cô! Thuốc lào vỏ quạch trầu cau giầu têm cánh phượng cô đòi chứng minh! Đàn tràng tiến lễ Sơn tinh! Cơm lam cũng thích đỗ xanh đỗ chè! Cơm rang thịt thính cá khô! Mười hai gồng gánh các cô về ngàn! Hôm nay lễ tạ sơn trang! Các cô nhận lễ về nhà thảnh thơi! Độ cho tài lộc hơn người! độ cho đệ tử muôn đời vinh hoa Giáo hữu biến thực chân ngôn.
( chú biến thực, cam lộ thủy phổ cúng dàng hối hướng lễ tạ)

Tất

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ