CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Khoa cúng tứ phủ - hội đồng trình đồng tiễn căn

(Cầu an thông dụng )


Long diên nhất chú sạ nhiệt kim lô tường yên thụy khí nhiễu thanh hư cảm cách động thần cơ từ giá loan dư chắc giáng tự như như.
Nam mô hương vân cái bà bồ tát ma ha tát.
- Chi lan đức hạnh ngọc tinh thần
- Băng tuyết phong tư quýnh tuyệt trần.
- Vũ hóa hoàn sinh thanh địa cốt,
- Phong quang nguyệt tế sảng thiên trân.
- Kinh đài thông tỏa dong nhan cựu,
- Đẩu chướng quang khai thụy khí tân.
- Vi liệt thôi ngôi bồng đảo khánh,
- Nguyện thùy thần lực phúc tư dân.
* Phù dĩ đàn nghi dự thiết pháp sự sơ hành, yêu nghênh tiên thánh dĩ quang lâm tát trượng thủy tiên chi nhuận vi bát đức tế vô biên, tác tứ châu chiêu hữu lậu giáo hữu chân ngôn cẩn dương trì tụng.
Dương Chi tịnh thủy biến sái tam thiên, tính không bát đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng chuyên diệt tiêu khiên hóa điệm hóa hồng liên.
Nam mô thanh lương địa bồ tát ma ha tát (3 lần).
- Thiết dĩ đàn tràng thành tựu khoa phạm tuyên đương phàm tâm biến đạt cửu trùng thánh ý đương thông, ngũ phận thị hương giã bản do thiên biểu căn xuất địa, sinh phần thời vân cái biến sơn hà huân xứ yen phiêu đằng vũ trụ, giáo hữu nhiên hương trân ngôn cấu đương trì tụng.
- Giới hương định hương giữ tuệ hương,
- Giải thoát, giải thoát trị kiến hương,
- Quang minh vân đài biến pháp giới,
- Cúng dàng thập phương vô lượng phật
Nam mô hương cúng dàng bồ tát ma ha tát (3 lần)
Cái văn đàn diên băng khiết ký bằng pháp thủy chi đỉnh yên phù viên tạ, danh hương chi lục, tư dục triệu nghinh thánh đức, tu trượng triệu thỉnh linh dương giáo hữu chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Dĩ thử chân ngôn thân triệu thỉnh.
- Tứ phủ liệt giá giao văn chi,
- Nguyệt thừa tam bảo lực gia trì,
- Thử nhật kim thời lai giáng phó.
Nam mô bộ bộ đế lị già lị đá lị đát nga đá gia (3 lần )
Thương lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính, đệ tử kiên thành thượng lai bái thỉnh.
Nhất tâm phụng thỉnh kim dung thể nữ diệu tướng trang nghiêm, thủ trì dương liễu dữ huy hoàng, đầu đáo hoa gian nhi tồi sản, từ bi vô lượng khai lục trí dĩ trường sinh lân mẫn hữu tình cụ tam thừa tế khổ.
Cung duy nam mô viên thông giáo chủ đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, linh cảm quán thế âm bồ tát hồng liên tọa hạ, phả cập kim đồng ngọc nữ thiện tài đồng tử, nam hải ba tâm.
Duy nguyện hương sơn bất viễn nam hải vô ba quảng phó đàn chuyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh, Thiên cung đăng đăng tiên giới nguy nguy tối cao tối sang, diệu nam cùng, chí kính chí thành
Cảm tứ phương phi thức vạn sứ hàm mông thiên phủ trí tôn ngọc hoàng huyền cung cao thượng đế thiên tôn, thiên tiên cửu trùng thanh vân vạn hoa vương mẫu loan giá hạ, thiên tiên bán thiên mão dậu công chúa loan giá hạ, thiên tiên cửu thiên huyền nữ phạm thì trân nhân loan giá hạ, thiên tiên độ thống thánh mẫu cập tam thập lục động tiên cung liệt vị, thiên phủ liệt vị hoàng thái tử vương quan, thiên kinh môn hạ tấu sự trị công tào báo lệ hoa quang sứ giả kính ngướng tứ thiên phù quan nhất thiết tiên nương thánh chúng.
Duy nguyện phàm tâm bất cách đạo khí thường tồn giáng phó đàn chuyên chứng minh công đức hương hao thỉnh.
Nhất tâm phụng thỉnh địa phủ sâm la minh ty quảng khoát tào liêu điển bạ dĩ vô tư, thiện ác chung tà nhi hữu chuẩn, tri hào bất trắc mệnh số nan lường. Địa phủ trí tôn bắc âm phong độ nguyên thiên đại đế ngọc diện hạ * Địa tiên thánh mẫu đệ nhất Liễu Hạnh công chúa lịch triều sắc phong mã vàng công chúa tặng phong chế thắng hòa diệu đại vương đệ nhị ngọc nữ quỳnh hoa công chúa đệ tam ngọc nữ quảng cung công chúa ngọc điện hạ. * Kính thỉnh địa phủ liệt vị hoàng thái tử vương quan địa phủ môn hà tấu sư nguyệt trị công tào quan sơn la sát sử giá kính ngưỡng địa hành phù quan nhất thiết tiên nương bộ chúng.
Duy nguyện thừa bạc giá dĩ lai lâm, nhạ sam xa nhi giáng phó giá ngự đàn duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh
* Nhất tâm phụng thỉnh. Long cung hạo hạo thủy đạo thao thao ảm thông bát hải dĩ lai lâm phả biến cửu giang nhi đổng gián túc nghiêm kính ngưỡng vạn vọng giao trì thủy phổ chí tôn phù tang tam lâm đại đế, đại thiên long chúa bát hải long cương tứ độc giang hà hoài hải thục xuyên tự điền khê đàm động thủy phủ chí tôn long cung liệt vị tam đầu cửu vĩ long vương cửu vi hoàng uyền chúa tể vị tiền. * Kính tỉnh thủy tiên thánh mẫu bạch ngọc hồ rung xích lân long nữ thủy tỉnh công chúa đại càn quốc gia nam hải thần chiêu linh ứng chủ tôn duệ hiệu tứ vị thượng thượng đẳng thần thủy phủ liệt vị hoàng thái tử vương quan. * Thủy phủ môn hạ tấu sư nhật trị công tào phiêu lưu mãnh liệt sứ giả kính ngường không hành phù quan nhất thiết liệt vị thánh chúng.
Duy nguyện đàn hương đỉnh nhiệt mạo đạt long cung giáng ngự đàn chuyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh. Nhạc độc linh chung linh sơn lâm tú khí long chiều hổ phục dĩ bao la phượng liến loan chương nhi động liệt, chung châu huy động thổ địa dao tri nhạc phủ trí gia khánh đại đế. * Nhạc tiên thánh mẫu thượng ngàn công chúa lê mại đại vương diệu tín thiền sư cao sơn thần nữ diệu nghĩa tành hình sơn trang công chúa, đông quang tuần quán bắc lệ tam kỳ tuyên quang ỷ la bảo thắng chấn hạ. * Liệt vị chúa tiên sơn nữ sơn gia thánh chúng nhậm các hạ nhạc phủ liệt vị hoàng thái tử vương quang nhạc phủ môn hạ tấu sự thời trị công tào ân cần từ học kính ngưỡng thổ đi phù quan nhất thiết liệt vị thánh chúng.
Duy nguyện phượng hạc hương dư tham loan tức giá thỉnh ngự đàn duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh. Chiều ban chức trạch tôn ti vệ bộ tài phân văn võ sâm la tả hữu giới thượng văn hàn ấp tạp hậu tiền hương trang ngọc sức thiên đình địa giới thủy quốc lâm quan liệt vị công chúa tả phù tiết chế đô đốc đại giới thủy quốc lâm quan liệt vị công chúa tả phù tiết chế đô đốc đại vương hữa phủ trí tuệ đô đốc đại vương sắc phong hợp tặng thưởng đốc anh linh gia tặng chính trực thượng đẳng thần cung thỉnh thủy thủ động đình thập vị hoàng tử tả văn hữu võ thanh tra giám liệt vị vương quan uy linh cảm ứng trần ngự vân đằng cung thỉnh đệ tam khâm thừa thượng đế cứu trợ hạ dân hoán số di cung lưu ân dáng phúc cung thỉnh ngọc hoa công chúa sắc phong nhàn uyển phu nhân cung thỉnh thượng thiên liệt vị công chúa thượng ngàn liệt vị công chúa bát bộ liệt vị sơn trang thập nhị tiên nương sơn gia bộ chúng tùn hoa nương ngọc hoa nương liên hoa nương quế hoa hương lộc hoa nương mỹ hoa nương ngọc hoa nương dang hoa nương lý hoa nương đào hoa nương tử hoa nương hồng hoa nương mai hoa nương đẳng hầu bồi tân nữ thị tòng hoa nương.
Duy nguyện sâm sâm kiến lược tế tào liêu chính nhự hội đồng chứng minh công đức hương hoa thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh. Chức ty từ miếu lệ thuộc hương thôn chi nhấp ấp an nguy chí bỉnh vương hành khiến thái tuế mỗ chí đức tôn thần đương cảnh thành hoàng bản thổ đại vương cập ngũ phương thổ địa mạch tiếp dẫn tài thần thổ công táo quân sã lịch lý trân quan bản đàn nhất thiết tham tá bộ hạ linh quan hành binh chi thần.
Duy nguyện đương phương chúa tể ngụ hoãn họa trừ tai giáng hạ đăm chung chứng minh công đức hương hoa thỉnh
Thượng lai nghênh thỉnh ký mộc quang lâm an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng
- Vân giá phiêu phiêu lai giáng hạ
- Uy phong lẫm lẫm phó đàn trung,
- Tứ phủ công đồng lai giám cách,
- Nguyện thùy chiếu giám hiển thần công,
Nam mô vân lai tập bồ tát ma ha tát
Phục dĩ thiên quan địa quan thủy quan nhạc quan thượng ban trung hạ ban đẳng chư linh quan đông lai giáng hạ phân ban chỉnh hạ nhất tuần thuận thực khuyến ẩm thực khuyến ẩm tửu, tam tuần thược thực khuyến ẩm tửu, chức ty sở chí thậm la lễ vật cụ trần hy thiểu dục linh sung túc quyết mục gia trì biến thiển thành đa hóa vô vi hữu, pháp chú huyền ngôn cẩn đương trì tụng.
Biến thực (3 biến); cam lộ (3 biến) phổ cúng dàng chân ngôn (3 biến)
Thần phục vọng khấu đầu vọng bái xin kêu rằng rằng hương dâng một nén tiến đến mọi tòa, dốc một lòng lạy đức vua cha, trông một đạo ơn nhờ phật thánh, giãi bày lòng trắng tâu giọng tòa vàng, cúi xuống tâu len đến trời soi xuống, tên con là: (nói tên tuổi, địa chỉ) xin khấn đầu vọng bái trăm lạy cao mình mở đức thiêng mà độ kẻ này người sinh dương thế số hệ trên trời sổ thiên tào con phải đội lệnh làm tôi, tôn hương hàng phục xin tôn hương thờ thánh, khấn đầu tâu rộng bởi con nay mình cao số nặng xin thánh xin mắt thịt người trần ra làm tôi từ thừa tuổi xanh theo việc thánh đến ngày đầu bạc nhờ tế độ kêu đâu cũng được ơn tài bồi ước vậy, cũng nên bởi chung may chân cứng đá mềm khi lại sơ đến ngày chân châm lậy tiên thánh xin rộng thương nữa tòng phận sự, việc tôn hương con vẫn tâm tưởng tin theo xin làm tôi xế bóng mãn chiều, theo việc thánh thơm danh nức tiếng, đâu đâu cũng đến kẻ trước người sau, vậy cho nên phục vong khấu đầu, lạy tiên thánh đèn trời soi xét, ngả tay phù rat ay phép, cứu cho người nạn khỏi tai qua, đổi điều dữ làm điều lành phù hổ tiểu ăn ngon nằm ngủ cắt dây âm phủ, dữ tội nhân gian lệnh thánh truyền cô cậu, thừa nhan uy lừng lẫy trần gian, khủng khiếp bao nhiêu chướng ách, những sự tai hung cậu độ cho phiền não đổ song, cô lại tiếp tiền tài dư dật, cậu niệm chú úm ba la mật cô ngâm câu kinh kệ già rô tiếp lộc cho học toán quy trù, muôn sự đội ơn nhờ tiên thánh ơn liệt giá xe loan chắc giáng ứng đồng nhân chỉ phán thông truyền, vậy cho nên trình tâu.
Đến tòa xin sám hối tại gia an lạc nhất tâm không khác vạn vọng cao minh, cụ hữu sớ (trạng) văn hòa nam tấu bạch.


(đọc sớ xong lễ tất)

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ