CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Khoa lễ giải ác mộng


Hương phụng hiến, cúng dàng liệt vị tác yêu thần, kiểm sát phương ngung, tiêu hoành họa, giải trừ yêu mọng, hộ sinh nhân, tín chủ kiền thành, tâm khiển khẩn ý, phúc thùy gia nội vĩnh thiên xuân.
- Thiết dĩ pháp đàn tương khải, tín lễ đương trần, vãng lai lự uế, ư Đàn Tràng, khiết tịnh nghi bằng ư pháp thủy, tài phi nhất chích. Biến mãn thập phương. Tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Nhất bát thanh lương thủy
- Quán sai trư trần cấu
- Kim cương lai hộ trì
- Thậm nhiên thường thanh tịnh
- Án bắc đế tra thiên thần la na địa tra sa hạ (3 lần)
- Thiết dĩ, hương lư tài nhiệt phổ thân nhất niệm, chi kiền kỳ, khí đạt phong phiêu cảm cách vạn linh nhi đồng giám, dục nhạ duyên sinh chi khánh tu mộng, khẩn thỉnh chi kỳ, ngưỡng phiền, thần lực dĩ khuông phù, cảm lai uy quang, nhi bảo hưu, sử thiên tai chi tốn tức, phúc lộc nhật tăng bi, bách yêu chi tiêu trừ trinh tường vân tập, giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn, cẩn đương trì tụng.
- Dĩ thử linh thân triệu thỉnh.
- Linh quan liệt vị nguyện văn chi
- Ngưỡng bằng tam bảo lực gia trì
- Kim nhật kim thời lai giáng phó.
- Nam mô bộ bộ đế ly giá lỵ đát đá nga đá gia ( 7 lần)
- Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính, chúng đẳng kiền thành hương nghinh thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh: Anh linh cự trắc, kiểm tác yêu tác mộng chi hình, cảm ưng tương phù, phán dữ, kình hưng yêu chi khẩn, cung duy ngũ phương ngũ đế, chúa mộng yêu thần quan, cập chư bộ chúng.
Duy nguyện tiêu tai giải ách, tứ phúc lưu ân, giáng phó pháp duyên thu tư cúng giàng.
Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu ngưỡng vọng thánh từ, phủ thùy nạp thụ sỡ dư minh y tài mã dụng bằng hỏa hóa
( Tụng bát nhã)
Thượng lễ bản mệnh sự tất, công đức vô ngần. Lương nhân khể thủ hòa nam tam tôn thánh chúng.
* Nhất tâm phụng thỉnh. Âm dương biến hóa, chiếu thi gián phủ thái chi cơ, nhạt ạ dạ dạ chu toàn đạt, nhân sự cát hung chi vận, cung duy. Kim niên hành khiển, chí đức tôn thần, ngũ đường phương hỏa cấm kỵ đẳng thần.
Duy nguyện cựu ương viễn tống, tân khánh thân ngưỡng giáng phó hương duyên chứng minh công đức.
* Nhất tâm phụng thỉnh. Bách ban yêu dị, khai lai cải ác vi tường, vạn sự khẩn cầu, thông nguyện, hồi hung tác cát, phô thỉnh thập nhị can chi, kim mộc thủy hỏa, thổ thạch điểu thú, công trùng, dị trạng kỳ hình, nhất thiết yêu thần, chư ban liệt vị.
Duy nguyện, tai trừ hải ngoại, phúc tập môn trung, giáng phó pháp duyên thụ tư cúng dàng.
+ Thượng lai triệu thỉnh ký mộc quang lâm, an tọa chân ngôn cẩn đương phúng tụng.
- Thần đức tòng không lai dáng hạ
- Tùy thời khẩn đảo phó hoa duyên
- Mẫn tư phàm khẩn tận ân cần.
- Phủ tứ uy quang an pháp tọa.
Án tra ma la sa ha (7 lần)
* Thượng lai an tọa chân ngôn tuyên dương di kính, nhiếp thân bạc lễ, thượng hiến thần từ. Nguyện giám phàm thành phủ lâm lạp thụ, tín chủ kiền thành thượng hương phụng hiến.
(Chú biến thực vam lộ thủy)
* Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng
- Phổ thí pháp giới chư quần sinh
- Nhược dĩ hương hoa thân cúng dàng
- Duy nẵng thành tựu phật công đức.
* án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật la hộc (7lần)
(Lấy gạo muối thắp hương song bạch đường phục dĩ song đem vãi đi)
*Phục dĩ huyền ư hữu tượng,cầu tất ứng,nhi đảo tất thông, thần hóa vô tư,giải tức tiêu, nhi nhương tức tiễn, ngưỡng mông chủ tư thần tư thần đức. Liệt vị linh quan, các sinh hoan hỷ chi tâm, công bá từ bi chi niệm, tiền giải tố khổn, bất sả thiện công. Sủ hung ác dĩ tiềm tiêu, tỷ trinh tường nhi biến tập, tím chủ đẳng, phàm tâm dị mộng, ư thánh tâm nhân, đạo năng thông thần đạo, dục chiêm linh chúc tất đồn, đầu từ, phục nguyện trừ tam tai ư tai kiếp tai biến, bất tai, cầu bát nạn ư lan lường, lan phiên, vô lạn chân diệt yêu phân chi tuyết tán. Triệu nghinh phúc lộc chi vân, thái tòng tư mệnh vị duyên trường tự thị, gia môn khang thái, phàm chư hạn ách, mộng sàng yêu hốt, kim đối đàn tiền khất đồng thỉnh giải.
- Hoặc quỉ thần tác yêu chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc táo quân chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc thổ công chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc nội sùng chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc ngoại tà chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc ác thú chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc độc hội chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc khê đột chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc trư dương chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc ngưu thử chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc trùng sa chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc thức kiến kim hình chi quái chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc mộc hình chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc hình chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc thủy hình chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc thổ hình chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc thạch hình chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc kim điểu chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc đăng diệm chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc hỏa miện chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc mộng kiến quan tróc chi quái chi chi chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc tương chúc chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc nhật đầu chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc nguyệt nộ chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc tinh di chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc mộc chiết chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc thủy càn chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc hỏa thiêu chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc sỉ lộ chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc kích phá chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc ác nhân chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc nữ nhân chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc thông dâm chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc viễn hành chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc kỳ hình chi ách Kim đương thỉnh giải
- Hoặc dị trạng chi ách Kim đương thỉnh giải
* Phục dĩ pháp duyên cáo tất, tiễn tống vân chung, khứ trừ quái dị, ư tha phương, vĩnh bảo an tường, ư gia nội nhi kim nhi hậu, tỷ phúc thọ dĩ hưng long. Tha nhật tha thời hữu thiện hòa nhi cát khánh.
Như ý sở nguyện dã tòng tâm, nhất thiết sở cầu, đất giai quá toại, các sướng thiên thu vạn vạn tuế. Khai giải Ngũ thần môn.
- Tiêu tại giải ách thiên tôn
- Trường sinh bảo mệnh thiên tôn
- Đại đạo bất khả tư nghi công đức
- Thượng lai giải quái công đức vô ngần lương nhân khể thù, hòa nam tam tôn thánh chúng.

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ