CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Khoa lễ điền hoàn địa mạch


Trí tâm đính lễ, cửu thiên thượng đế, thánh chúng, cập chư tư minh vương chúa tể, địa vương thần kỳ, nhất tâm kỳ khẩn đảo, tận giáo ty, bảo an các sứ cộng thùy phúc, lý vĩnh dân, đại đức bản tôn địa tạng vương bồ tát ma ha tat.
- Khâm duy ngũ phương địa hoàng kỳ.
- Thần trí khôi khôi bất khat ngôn.
- Lục biến cửu châu, huy tự chu,
- Công bằng ngũ nhạc, chấn nôn lưu,
- Sơn xuyên sứ sứ hồi thiên chúng,
- Phong thủy trùng đáo hải môn.
- Ngã đẳng thiền thành cung kính lễ.
- Hoàng thùy phúc lộc Vĩnh trường tồn.
Thiết dĩ pháp duyên khải thuyết cung nghinh, Hiền thánh dĩ lai lâm, địa trạch an bài, thảo đăng yên phân nhi thủy thích, tu bằng pháp thủy, quán sái hương duyên, phù thủy giả, phái xuất khê tào, nguyên lưu vạn lý, đông tây trạch thủy, đắc lợi lạc, phương ngung đại thiểu chiêm nhu, các các ư sứ sứ, giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Hiệu hiệu kim ba hàm ngọc trản,
- Phi phi bạch lộ tán quỳnh tương,
- Kim bằng bí ngữ lực gia trì,
- Biến sái đàn tràng tất thanh tịnh,
- án bắc đế tra, thiên thần lana, địa tra sa hạ (7 lần)
Thiết dĩ, hồng mông vĩ phán, bàn cổ sơ khai, định tam tài tạo hóa chí công, chu toàn ngũ thể, bẩm nhất khí huyền linh chi diệu, la liệt vạn phương, thế giới tự nhiên, các định dĩ thế hữu thường tuyên, bất nhi chú sái ư kim niên, nguyệt nhất thời, hoặc kiến hoặc doanh, sư kình động địa lũy thế vu kim, khủng nhân sở phạm, dục miễn an toàn phong thổ, cung tạ bồi hoàn, nhương kỳ khẩn đảo thần công, cánh kỳ ư bảo hiệu
Cung văn giới hương giữ tuệ hương. Giải thoát giải thoát chi kiến hương, quang minh vân đài biến pháp giới, phụng hiến gia trì lực, tín niệm, tín thành tựu, lực hàm dong, mãn túc ư trần thiểu, dĩ thử bảo hương, phổ đồng cúng dàng, lục tự tại, ngũ nhân chủ chi, đại thánh đại từ, U minh giáo chủ bản tôn địa tạng Vương bồ tát, bảo hương cúng dàng, ngũ phương ngũ đế, hậu thổ Nguyên quân, ngũ nhạc ngũ thiên thánh đế Quân, đương phương địa Thổ địa thổ phù Thần kỳ, nhị thập tứ khí thần quan, nhị thập tứ long địa mạch thần Quan nhị thập địa mạch thần quan, nhị thập tứ sơn địa mạch thần quan, nhị thập tứ hướng địa mạch thần quan, nhị thập tứ địa mạch thần quan, nhị thập tứ hướng địa mạch thần quan, thanh long bạch hổ, thổ Bá thổ Hầu, thổ mãnh thổ trọng thần quan, thổ phụ thổ mẫu. Thổ lương thổ gia thần quan, thổ tử thổ tôn thổ khảm thổ khôn thần quan, thổ kỳ ngũ phương bát quái, trư thần gia quyên thuộc kim niên hành khiển – chí đức tôn thần, đương cảnh thành hoàng, bản thổ đại Vương, nhất thiết uy linh, chư tư bộ chúng.
+ Cẩn tấu Việt Nam Quốc (nói ngày tháng năm tên tuổi tín chủ là gì). Kim bằng tốc xuất, sở bị địa kỳ, địa mạch chi chung, dục miễn an ninh, cung trần lễ tạ. Thủ kim nguyệt cát nhật, kiền thỉnh pháp sư tựu vu gia sứ. Tu thuyết lễ hoàn địa mạch, pháp đàn nhất duyên nhi tán, cung y khoa giáo pháp sự tuyên hành, ngưỡng vọng thánh đức dĩ lai lâm, biểu hương chuyền nhi đạt tím, giáo hữu nhiên hương chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Dĩ thử Linh thanh thần triệu thỉnh.
- Thổ thần địa mạch nguyện Văn chi
- Ngưỡng bằng tam bảo lực gia trì
- Nguyện tại kim thời lai giáng phó.
Nam mô bộ bộ đế ly đá ly đất đá nga đá da (7 lần)
Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương di kinh chúng đẳng kiền thành kiền thân bái thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh: Chu toàn ngũ nhạc, thành duy vạn vật cho cơ, biến lịch chư tư, thiện sát nhất thời chi sự.
- Duy nguyện ngũ phương ngũ đế, hạu thổ nguyên quân, ngũ nhạc thượng thiên thánh đế, phổ thí uy đức, đại bá âm quang, giáng phó đạo tràng chứng minh công đức.
* Nhất tâm phụng thỉnh. Uy thừa thượng đế. Vận danh thái chi hành Niên, chức trưởng nhân gian, sát tai Tường phụng sự, cung duy Đương niên thái tuế, mỗ vương hành khiển. Chí đức tôn thần, đương cảnh thành hoàng lý vực chân quân nhất thiết đẳng chư bộ chúng.
Duy nguyện sâm sâm Vũ chí, tế tế phong lai, giáng phó hương duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh.
- Thượng lai triệu thỉnh chan ngôn tuyên dương dĩ kính an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Thánh chúng tòng không lai giáng hạ
- Khoát nhiên tâm nguyệt thính gia đà
- Tùy phương ứng hiện biến quang minh.
- Nguyện giáng hương duyên an vị tọa
Án tra ma la sa ha (7 lần)
* Phục vọng thánh hiền tuy viến, phàm hữu cảm dĩ giai thông, u hiển nhược thù, cố hà cầu nhi tất ứng, nguyện giám đàn thành, thượng hương phụng hiển. Giáo hữu biến thực chân ngôn cẩn đương trì tụng.
(Chú biến thực phổ cúng dàng cam lộ thủy)
Cung duy tôn thần lân mẫn, hoàng thủy bảo dưỡng chi ân, tỷ khốn canh hoàng tại nhương cầu chí khẩn, tư bằng thánh đức, tuyên diễn chân ngôn, ngưỡng hồng đạt dực, phủ nghuyện, chứng minh ư vi diểu, dục sử phương ngung chi tĩnh, khu ương diệt chi tai hung, cách kỳ nhân vật bình an, thần minh bảo hựu, thổ phủ hưng long. Địa mạch phong đẳng, cánh Bình phục, toàn an chi nghĩa, toàn an chi nghĩa, sơn xuyên chung thấu, ích tướng sinh hàm lợi, chi nguyện âm âm giao thái, chi kỳ. Tứ thời long long hồi hoàn thiện, thu vĩnh ấm, kim thời lễ tạ sở hữu sở văn cẩn đương tuyên đoc.
(Đọc sớ xong tụng bát nhã hồi hương)
Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu. Sớ đối đàn tiền phó lô thiên hóa.
+ Kim hữu thổ sinh khí thổ phù thiểu hàm thi trung phật tiền, tam kim chi hộ thần linh thổ đồng, tam chi thủy hữu trữ đãng đăng tô trà, đăng bỉ ngũ đắc dĩ tướng thông, tu luyện kim khí thành linh khí. Bồi hoàn vi tân, cựu tinh, duy nguyện, hoa cái sơn thần, thổ địa đẳng thần tu tai báo ứng cấp sấp như luật lệnh.
- Đông phương già la thanh tướng thái ất tường sinh điền hoàn thổ pháp, tróc quỷ diệt hình cấp cấp sa hạ.
- Nam phương già la, sích tướng bá thiện la. Điều hoàn thổ pháp phục quỉ diệt hình cấp cấp sa hạ.
- Tây phương già la bạch sà thiên sắc. Khu thổ Điền hoàn thổ pháp phục quỉ diệt hình cấp cấp như luật lệnh
- Bắc phương già la lý nghĩa thái tướng quân, Điền hoàn thổ pháp phục quỉ diệt hình cấp cấp như luật lệnh.
- Trung ương gia la thiền, khánh kim thân, điền hoàn thổ pháp phục quỉ diệt hình cấp cấp da hạ.
Nam mô tiêu tai giáng kết tường bồ tát. Ma ha tát (3 lần)

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ