CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng

* Hương phụng hiến Nam tào bắc đẩu nhị tôn tinh, Tín chủ Tương hương phụng hiến, Ngưỡng kỳ thánh đức dĩ Quang Lâm. Phúc Thọ Vĩnh An linh.
* Thiết dĩ pháp duyên Sở khải, dục Nghinh Nam Bắc trượng da đà Tam Thiên Niệm. Cố bằng bí chú, tịnh bỉ trần ai, Trượng nhất khí Chi gia trì biến vạn ban chi cầu khiết, Giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- án chiết lệ chủ lệ đăng Tán trần cấu Thiên vương lai hộ trì tịch nhiên thường thanh tịnh (3 lần)
+ Thiết dĩ tường yêu phúc úc, thụy khí nhân huân cung trần đăng trúc chi Quang huy ngưỡng vọng. Bắc nam chi Lâm chiếu. Kính trần bái lễ, Nguyễn giáng uy Quang giáo hữu triệu thỉnh trân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Dĩ thử linh thanh thân lễ thỉnh
- Nam tào bắc đẩu Tất văn chi
- Ngưỡng bằng tam bảo lực gia trì.
- Kim nhật kim thời lai giáng phó
Nam mô bộ bộ Đế lị đá lị da lị đát đá Nga đá da (3,7 lần)
* Cung văn hoàng nam bắc đẩu Quang mang thượng đổ ư lục Hoàng bôn bôn bắc trấn chiếu triệt hạ Lam vu Vạn Tượng, đầu thành nhị khí dưỡng dục Quần sinh, tọa hóa khu cơ, nhân thần chúa tể, phục vọng Ngọc tịch thiểm linh, đan thư thuyên toán, tích trường sinh chi nhị tự, tư phúc chỉ chi tam đa, mệnh vị bình an. Thân cung khang Thái chúng đẳng kiền thành phần hương nghinh thỉnh. Hương hoa thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh. Vị triều kim quyết chức Trưởng Nam tào chủ thiện ác ư nhân gian, định tử sinh ư ngọc bạc
Cung duy nam tào Lục tư duyên thọ Tịnh Quân. Nam đẩu duyên thọ, thiên phủ tư quyền tinh quân. Nam đẩu đệ nhất thiên cơ, ích thọ tinh Quân. Nam đẩu đệ nhị Thiên tướng Tư lộc Tinh Quân. Nam đẩu đệ tam Thiên lương tư thọ quân. Nam đẩu đệ tứ thiên đồng ích toán tinh quân. Nam đẩu đệ ngũ thất sát chủ tướng tinh quân. Nam đẩu đệ lục văn xương khôi danh tinh quân. Nam đẩu thiên khôi tinh quân. Nam đẩu Thiên Tiền tư khoa tinh quân. Nam đẩu hỏa tinh Linh tinh nhị tướng quân. Thiên tào chư tư trưởng án phán quan, liệt vị Hoàng quân. Nam tào ký sổ, tăng phúc thiểm linh, cải nghịch vị nhi hoàn thuận cung, chủ đan thư nhị tiện hắc bạc uy nha trừ tai, diệu tướng đoan nghiêm.
+ Duy nguyện tiêu tai bắc phủ chủ phúc Nam tào, dáng phó hương hương chứng minh công đức, nhang hoa thỉnh
* Nhất phụng thỉnh: Vị chiếu Kim Quyết, chức trưởng bắc cung, sát họa phúc ư nhân giân, giám cát hung ư ngọc bạc
- Cung duy: Bắc đẩu cửu hoàng giải ách tinh Quân, Bắc đẩu đệ nhất thiên khôi cung đại thánh dương minh thiên nguyên tham lam thái dương tinh quân bắc đẩu đệ nhị thiên di cung đại thánh. Địa nguyên âm tinh cự môn nguyên Tinh quân. Bắc đẩu đệ tam thiên cơ cung đại thánh, chân nhật Quang lộc tồn khu tinh Quân. Bắc đẩu đệ tứ, thiên quyền, cung đại thánh. Huyền minh nhật Quang văn khúc cứu tinh quân, bắc đẩu đệ ngũ. Ngọc bệ cung đại thánh đan nguyên hải. Liên trinh võng tinh quân. Bắc đẩu đẹ nhất, giao quang cung đại thánh Thiên vệ Hà nguyên, phá quân Quan tinh Quân. Bắc đẩu đệ cửu ẩn nguyên cung đại thánh, Hữu bật chúa tể tinh quân. Bắc đẩu liệt vị chư tinh. Nhất thiết đẳng chúng thần tiên. Trư Linh Quan.
- Duy nguyện ân thi cải tử tịch chú thiểm linh giáng phó hương duyên chứng minh công đức, hương hoa thỉnh.
* Thượng lai nghinh thỉnh ký hạ Quang âm giáo hữu an tọa chân ngôn cẩn đương
thi tụng.
- Bắc đẩu Nam tào đồng giáng hạ.
- Lạp tư đan khổn biểu tinh Kiều
- Tinh văn khổn trang vị chuyền thông
- Giám lạp hương duyên an vị tọa
* Án Tra Ma La Sa Hạ ( 7 lần )
* Thượng lai an tọa chân ngôn Tuyên dương dĩ kính tín chủ Kiền thành thượng hương phụng hiến.
* án phạ nhật La Ma Ha bài nghị phụng hiến.
- Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng
- Phổ thí pháp giới trư quần sinh
- Nhược dĩ hương hoa phố cúng dàng
- Duy năng thành tựu phật công đức,
Án Nga Nga Nẵng Tam bà phạ phiệt Nhật la Vật (7 lần)
Hiến cung dĩ chu, cụ hữu sở văn, cẩn đương tuyên đọc (đọc sớ xong)
Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu tuệ nhãn vô tư nhật thùy chiếu giám kim hữu sở văn đương tuyên họa.
Nam mô đăng vân lộ bồ tát (3 lần)

Tất hết

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ