CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Khoa lễ tam tai giải hạn

+ Hương phụng hiến, cúng dàng trư tinh tiền. tín chủ kiền tương hương phụng hiến. Tiêu tai giải ách, Bảo trường sinh, kim thời cung lễ thỉnh, phúc thọ hưởng khang ninh
* Thiết dĩ phàm đương khải thỉnh, tịnh cúng phu trần, duy pháp tịnh dĩ trang nghiêm sử tai truaan chi hạn tán, gia trì pháp thủy, khứ chưng yên phân tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng
- Nhất bát thanh lương Hàm Ngọc chản
- Cửu thiên vũ lậu Tẩm Kim Ba
- Kim tương nhất chú sái đàn tràng
- Cấu uế tinh đàn tất thanh tịnh
* Án bắc đế tra thiên thần La Na Địa Tra Sa Hạ (3 lần)
* Thiết dĩ hương phần bảo truyện, nộ tán giao thông, biến mãn thập phương hư không hiền thánh. Dĩ kim triệu thỉnh. Nhất thiết uy linh, bất sả từ bi, hồi quan giám cách. (tấu vì Việt Nam Quốc) (Địa chỉ số nhà) (tên tuổi) chugs đẳng, Tuân hành khoa phạm, tuyên diễn chân ngôn Nguyệt tứ uy quang, phủ lâm pháp tích, giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh
- Hà sa hiền thánh tất văn Tri
- Ngưỡng bằng tam bảo lực gia trì
- Thử nhật kim thời lai giáng hạ
* nam mô Bộ bộ đế lị đá lị già lị đát đá nga đá gia (3 lần)
+ Thượng lại triệu thỉnh chân ngôn, tuyên dương dĩ kính chúng đẳng kiền thành. Thượng hương bái thỉnh.


* Nhất tâm phụng thỉnh. Tận thập phương, biến pháp giới vi trần sát độ trung. Quá hiện vị lai nhất thiết thường trụ phật pháp tăng tam bảo, đô Đàn giáo chủ linh cảm quán thế âm bồ tát, ca ma uế tích. Bách vạn hỏa đầu kim cương, đại bồ tát phổ am tịch cảm diện ứng trân giác, chiêu huynh huệ khánh, đại đức thuyền sư, tiêu trừ tai trướng bồ tát. Trường thọ vương Bồ tát, ma ha tát
Duy nguyện bất sả từ bi giáng phó đạo tràng chứng minh công đức
* Nhất tâm phụng thỉnh. Di la hóa cảnh diệu đăng huyền cung lịch kiếp tu hành độ nhân vô lượng. Thái thượng linh thiên, chí tôn, ngọc hoàng thượng đế, trung thiên tinh chúa, bắc cực tử vi đại đế tam đài hoa cái tinh quân tam nguyên tam phẩm tam quan đại đế, Thượng thanh thập nhất diệu tinh quân. Bản mệnh nguyên trấn tinh quân, Nam tào lục tư duyên thọ Tinh quân, Bắc đẩu nguyên trấn tinh quân, Nam tào lục tư duyên thọ Tinh quân, Lưu niên sở trực nhất thiết tinh quân.
- Duy nguyện bất sả uy quang thân giáng đạo tràng thụ tư cúng dàng.
* Nhất tâm phụng thỉnh. Đông phương uế tinh chi tinh lưu sủng thị phòng tâm vĩ kỳ phân dã chi tinh, Nam phương huỳnh hoặc, chỉ tỉnh quĩ liều tỉnh, trương dực hàn phân chi dã chi tinh, tây phương thái bạch chi tinh dã chi tinh, Tây phương Thái bạch chi tinh, khuê lâu vị mão tất chủy sam phân dã chi tinh, Bắc phương thủy đức chi tinh, đâu ngưu nữ hư nguy thất bích phân đã chi tinh. Trung ương thổ tú chi tinh, đẩu thược quyên hành tất phủ chiêu, chư ngưu đầu chi tinh.
- Duy nguyện bất sả uy quang thân giáng đàn tràng chứng minh công đức.
* Nhất tâm phụng thỉnh, Tam tài thiên cổ, thiên thinh thiên kiếp quân tam tai âm mưu hắc sát bạch tinh quân. Tam tai thiên hoàng nhân họa, địa tai tinh quân, tam tai trung cung tinh quân.
- Duy nguyện bất sả uy quang thân giáng đạo tràng thụ tư cúng dàng.
Nhất tâm phụng thỉnh. Đông phương thánh đế, đại ách thần quan nam phương xích mã dại ách thần quan, Tây phương Bạch đế, đại ách thần quan trung ương hoàng đế, đại ách thần quan càn cung dịch mã dại ách thần quan, khôn cung hổ lang đại ách thần quan, cấn cung kim lâu đại ách thần quan, tốn cung mộc ách thần quan, ngũ phương niên nguyệt nhật thời, đại tiểu hạn ách thần quan, ngũ phương niên nguyệt nhật thời đại vận tiểu vận thần quan
- Duy nguyện bất sả uy quang thân giáng đạo tràng chứng minh công đức.
* Nhất tâm phụng thỉnh. Hành niên bá mãn nhất thiết tôn thần, ngũ phương ngũ đế, hành tai sứ giả hành bệnh quỷ vương, tam kheo ngũ mộ. Thần quan, tứ sát tứ hình lục hại, thất thương bát nạn cứu tinh, thập ác thiên la địa vọng bệnh phù tử phù, đại hao tiểu hao, tứ bách tứ bệnh, oan gia trái chủ, phụ mệnh khiếm tía chủ tai chủ sát, chủ hàn chủ nhiệt, chủ thổ chủ thấu, chủ tả chủ lị. Nhị thập tứ khí thân quán thất thập nhị hầu thần, quan đương niên đương cảnh thổ địa, chính thần, bản gia cấm kị, hương tỏa đẳng thần.
- Duy nguyện bất sả uy quang chứng minh công đức
* Thượng lại nghinh thỉnh ký mộc quang âm cẩn đương trì tụng.
- Thánh đức tổng không lai giáng hạ
- Lạp tư đan khổn biểu tinh kiền
- Tùy phương ứng hiện biến quang minh
Nguyệt giáng đàn duyên an pháp tọa
* Án tra ma la na sa hạ (7 lần)
Án tọa trân ngôn tuyên dương dĩ kính chủng đẳng kiền thành hương hoa đăng trà quả thực kiền thành bái hiến, giáo hữu biến thực chân ngôn cẩn đương trì tụng. án na nhật la ma ha (7 lần)

( chú biến thực phổ cúng dàng)
- Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng
- Phổ thì pháp giới chư quần sinh
- Nhược dĩ hương hoa phổ cúng dàng
- Duy năng thành tựu phật công đức.
* án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật la hộc (7 lần)
* Thượng lai hiến cúng dĩ kính cụ hữu sớ van cẩn đương tuyên đọc (đọc sớ) (xong thì đọc)

* Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu phu tuyên sớ đối phật thánh dụng bằng hỏa hóa.

Bạch đoạn
* Phục dĩ càn khôn tạo hóa luân chuyển vô cùng, tứ thời xuân hạ thu đông, phân tứ hướng đông, tây nam bắc, thiên thời. giáng ư hạn nhân thị sở, thụ khảm linh tư giả lễ đảo cầu an bách bệnh. Tiêu trừ thiên tai đốn tức, nguyện kỳ gia nội kháng linh, Trư tai tận diệt dĩ thần tiền, Tam thập lục văn, Kim đối đàn tiền kim đương thỉnh giải (36 câu, them thỉnh giải)
Hoặc Thiên thời giáng tai chi ách Kim đương thỉnh giải
Hoặc Thiên thời giáng thiên la Kim đương thỉnh giải
Hoặc Thiên thời giáng thiên la Kim đương thỉnh giải
Hoặc Thiên thời giáng trư trùng chi ách Kim đương thỉnh giải
Hoặc Thiên thời giáng Ngũ phương chi ách Kim đương thỉnh giải
Hoặc Thiên thời giáng tam tai chi ách Kim đương thỉnh giải
Hoặc Thiên thời giáng tứ hình chi ách Kim đương thỉnh giải
Hoặc Thiên thời giáng Bệnh phù chi ách Kim đương thỉnh giải
Hoặc Thiên thời giáng Hung thần chi ách Kim đương thỉnh giải
Hoặc Thiên thời giáng oan gia chi ách Kim đương thỉnh giải
Hoặc Thiên thời giáng Thệ nguyện chi ách Kim đương thỉnh giải
Hoặc Thiên thời giáng mệnh cùng chi ách Kim đương thỉnh giải
Hoặc Thiên thời giáng tà ma chi ách Kim đương thỉnh giải
Hoặc Thiên thời giáng Ôn hoàng chi ách Kim đương thỉnh giải
Hoặc Thiên thời giáng Thất thương chi ách Kim đương thỉnh giải
Hoặc Thiên thời giáng Nội tả chi ách Kim đương thỉnh giải
Hoặc Thiên thời giáng phục tử chi ách Kim đương thỉnh giải
Hoặc Thiên thời giáng yêu tinh chi ách Kim đương thỉnh giải
Hoặc Thiên thời giáng phạm âm chi ách Kim đương thỉnh giải
Hoặc Thiên thời giáng Tứ thời chi ách Kim đương thỉnh giải
Hoặc Thiên thời giáng Bỉ khinh chi ách Kim đương thỉnh giải
Hoặc các nhân chi ách Kim đương thỉnh giải
Hoặc bát giải Kim đương thỉnh giải
Hoặc phù ấn Kim đương thỉnh giải
Hoặc âm dương Kim đương thỉnh giải
Hoặc thủy hỏa Kim đương thỉnh giải
Hoặc trùng tang Kim đương thỉnh giải
Hoặc Tổn thương Kim đương thỉnh giải
Hoặc tam thai Kim đương thỉnh giải
Hoặc bát quái Kim đương thỉnh giải
Hoặc cửu trùng Kim đương thỉnh giải
Hoặc bát sơn Kim đương thỉnh giải
Hoặc chầm phù Kim đương thỉnh giải
Hoặc thổ tinh Kim đương thỉnh giải
Hoặc phu thê Kim đương thỉnh giải
Hoặc mệnh cùng Kim đương thỉnh giải
(nếu tụng được sư kinh cũng được )

* Thượng lai lễ đảo giải tống tam tai. Công đức vô ngần Khể thủ hòa nam tam tôn thánh chúng)

(Lễ tất)

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ