CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Khoa lễ đương niên đương cảnh

* Hương phụng hiến, cúng dàng thái tuế Lý Vực Quan, kiểm sát cát hung du thế giới, quyền hành thiện ác giám nhân gian tín chủ thành tâm, kiền khẩn đảo nguyện kỳ tích phúc bảo bình an
* Phù dĩ pháp duyên bài biện lễ vật cụ trần dục nghinh thái tuế dĩ lai tâm, tái vọng thành hoàng đồng chứng giám Tư bằng chú lực dụng khiết hoa duyên giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng
+ Án bắc đế tra thiên thần La na địa tra sa hạ (3 lần )
Thiết dĩ thánh hiền tuy viễn, phàm hữu cảm dĩ giai thông, ẩn hiển hà thù cố sở cầu nhi tất dĩ kim phần hương kiền thành cúng dàng. Đương niên hành khiển trí đức tôn thần, đương cảnh thành hoàng bản thổ đại vương, kiểm sát nhân gian, tuần hành thế giới, khứ tai khứ họa, cấp như mãnh hỏa tu du giáng phúc giáng tường tốc nhược uy phong khoảnh khắc, từ bi tại niệm, thiện ác tòng tâm, giáng phó pháp duyên chứng minh đau khổ
Kim cứ vì Việt Nam… xã phường… số nhà
Tên tuổi… tình chỉ kỳ vì dục bảo bình an, cung trần lễ đảo, thủ kim nguyệt cát nhật, kiến thỉnh mệnh tăng, tưu vu (gia tư) sứ thu tuyên diễn thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh
- Đương niên đương cảnh tất văn tri
- Ngưỡng bằng tam bảo lực gia trì
- Nguyện tại kim thời lai giáng phó
+ Nam mô bộ bộ đế lị dá lị giá lị đát đa nga đá da. (7 lần)
+ Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính chúng đẳng kiền thành thượng hương nghinh thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh thượng thừa đế mệnh, bình an nhân gian thiện ác chi hành, hạ chiếu dân tình, định số cát hung chi diệu, kim niên hành khiển thái tuế trí đức tôn thần, công tào quan hành binh bộ chúng.
- Duy nguyện lễ thiên địa phát sinh chi đức trừ phần khí dẫn xuân phong, hoàng càn khôn hóa dạc chi nhân, tiêu tai thành vận giáng phó hương duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh.
+ Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Niên cảnh nhị tôn đồng giáng hạ,
- Khoát nhiên tâm nguyệt thính gia đà
- Tùy phương ứng hiện biến quang minh
- Nguyện giáng pháp duyên an vị tọa
* án tra ma la sa ha (7 lần)
* An tọa chân ngôn tuyên dương dĩ kính nhiếp bị bài nghi, thượng hiến tôn từ phủ thủy nạp thụ, tín chủ kiền thành thượng hương phụng hiến.

(chú biến thực cam lộ)


Phục vọng thần từ; trức tư sở chí, thậm đa lễ vật cụ trần đa thiểu dục linh dục túc, tất đáo gia trì, biến thiểu thành đa, hóa vô vi hữu, pháp chúng huyền ngôn cẩn đương trì tụng.
- Tự nhiên thiên trù thực
- Vô lượng diệc vô biên
- Tùy niệm giai dục túc
- Liệt vị tiền cúng dạng
* Thần quang bất muội thánh nhãn phi giao cụ hữu sơ văn cẩn đương tuyên đọc (đọc sớ )
* Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu, động giám vô tư mật thùy chiếu giám, kim hữu sớ văn, dụng bằng hỏa hóa.
+ án bạt dà lư ly chỉ linh sa hạ (7 lần)


(tụng bát nhã hồi hướng)


Thượng lai lễ đương niên đương cảnh, sự tất vô ngần, lương nhân khể thủ hòa nam, tam tôn thánh chúng.


Hết

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ