CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Khoa tạ quá


* Trẩm nhũ cộng chiên đát phát úc hình hương. Kim Lô Thi nhiệt biến thập phương, hà sứ giả du ni khổ nạn, hỏa nội trừ ương.
Nam mô hương vận cái Bồ tát ma ha tát (3 lần)
+ Từ thời đàn nghi cáo tất, pháp sự vân chu, tín chủ, sở hữu bạc cúng chi nghi đô thân phụng hiến.
Nam mô tát phạ đá tha nga nhiều a đá phạ rô chỉ đế án tam bạt La Hồng (7 lần)
Nam mô tô rô bà gia đát tha nga đa da, đát diệt tha án tô tô rô tô rô bát na tô rô bát na tô rô na bà ha (7 lần)
+ Thử thực sắc hương vị, thượng cúng thập phương, phật phụng chư thánh hiền, hạ cập lục đạo phẩm, đẳng thí vô sai biệt tùy duyên giai báo mãn. Năng linh thí giả đắc, vô lượng Ba La mật, Tam đức lục vị, cúng phật cập tăng pháp giới phổ đông cúng giàng.
Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật la hồng (3 lần)
Nam mô phổ cúng cúng dàng Bồ tát ma ha tát (3 lần)
Thượng lai tu thuyết đàn nghi, pháp đàn, thần đẳng ư kỳ đàn nội, chư tịch tam nghiệp đa khiên. Tâm tình khủng thiêp ư ha phi, động chỉ quan vu giải đại hương hoặc yên đằng yêu diệt đăng, hoặc diệm ám diệm minh, trì tụng kinh văn cầu tụng hoặc quải vô thượng hạ nghinh thỉnh.
- Phật thánh vị thư học thất vu hậu tiên, tụng chân ngôn khi thanh nhiễm hương đàn, tuyên thần ngữ nhi âm phi chính tự, hữu trư phản nghiệp, vô lượng trừ khiên, kim tắc pháp sự tương viên, đàn nghi cáo tất, dục cầu thanh khiết tu trượng sám ma, cẩn cụ tạ quá biểu trương cặp kim ngân dụng bằng hỏa hóa. (tụng bát nhã, hồi Hướng)
- Ngã tích sở tạo chư ác nghiệt
- Giai do vô thủy sam sân si
- Tòng thân khẩu ý chi sở sinh
Kim đối phật tiền cầu sám hối.
Nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát (3 lần)
* Phật công đức bất khả lường trúc duyên
Vạn tuế ân hoàng tứ ân tam hữu
Tận thù thường oán thân cầu siêu vãng
Hiện tiền chúng đẳng tăng phúc tuệ lâm
Chung chính niệm triệu chương.
+ Phật thùy kim thủ phóng hào quang, Tiếp dẫn tây phương nguyện thùy kim thủ phong hào Quang đồng nguyện vẵng Tây phương.
+ Niệm phật công đức bất khả lường tư nghị, pháp giới phổ quang huy, tam hữu tề tư tứ ân phổ lợi thượng trúc.
* Hoàng vương thánh thọ vạn tuế pháp giới hữu tình, đồng sinh cực lạc quốc.
Phổ nguyện đồng sinh cực lạc quốc.
Tư thời đàn nghi cáo tất thành sự chu viên, Tượng đà sự thừa cận phản ư tịch Quang Thánh cảnh long sa phượng liễu, tương hồi ư huyền giá thiên cung đại chúng chí thành khấu đầu tiễn biệt.

Khoa tạ quá hết.

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ