Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

Diễn đàn Đông A Phủ đang cần sự hợp tác của tất cả các bạn về lĩnh vực tâm linh cổ truyền


Đạo Mẫu Việt Nam - CLB Bảo Tồn Phục Dựng Văn Hoá Tâm Linh Và Đạo Mẫu Việt Nam Theo Lối Cổ


Diễn đang Đông A Phủ đang cần sự hợp tác của tất cả các bạn về lĩnh vực tâm linh cổ truyền
1 - Người biết và nghiên cứu về các lĩnh vực tâm linh cổ truyền
2 - Người biên tập bài viết , Đăng tin tức
3 - Người tư vấn về các lĩnh vực tâm linh

Rất mong các bạn giúp đỡ Đông A Phủ để xây dựng diễn đàn thực sự có ý nghĩa và có ích cho xã hội , rất mong sự hợp tác của các bạn .

xin chân thành cảm ơn !

ww.dongaphu.vn
Thích Thì Click Ngay :