Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

1 số đoạn Video clip Đi Lễ Đầu Xuân Của Đông A Phủ


[id]Phần 1;http://www.youtube.com/watch?v=DWmVJADitYI|Phần 2;http://www.youtube.com/watch?v=Td1_Zg_kpDM|Phần 3;http://www.youtube.com/watch?v=6LUHXleKPCw|Phần 4;http://www.youtube.com/watch?v=yBPlf4UOwg0|Phần 5;http://www.youtube.com/watch?v=G66zUmcqps0|Phần 6;http://www.youtube.com/watch?v=tn95AQmLwFA|[/id]

dao mau viet nam - dao mauĐạo Mẫu Việt Nam - dongaphu.vnCLB Bảo Tồn Phục Dựng Văn Hoá Tâm Linh Và Đạo Mẫu Việt Nam Theo Lối Cổ - www.dongaphu.vn TRỤ SỞ : SỐ 27 – NGHÁCH 426/20 - NGÕ 426 - ĐƯỜNG LÁNG - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI . Tel:   0982.747.026    -     01686373566     -    0912.012.799Mail: dongaphu.vn@gmail.com     hoặc    hoangthuy.vip@yahoo.com.vndao mau viet nam - dao mauĐạo Mẫu Việt Nam - dongaphu.vnCLB Bảo Tồn Phục Dựng Văn Hoá Tâm Linh Và Đạo Mẫu Việt Nam Theo Lối Cổ - www.dongaphu.vndao mau viet nam - dao mauThích Thì Click Ngay :