CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
- Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)
- Con lạy vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế.
- Con lạy quan ……… Vương hành khiển, ……………………………. Chi thần,
........... Tào phán quan.
- Con lạy quan Nam Tào Bắc Đẩu
- Con lạy Mẫu Thượng Thiên
- Con lạy Hội Đồng Các Quan
- Con lạy ông Thánh Hoàng làng, Thần Hoàng Bản Thổ
- Con lạy thần linh Táo Công Vua bếp
- Con lạy Quan Thần đất, Quan Thần gò
- Con lạy Quan Đại Sự Long thần Thổ thần, cùng tất cả thần linh cai quản ở
trong khu vực này.
Tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ....................................... tỉnh,
............................................................. Quận, .................................................. ..... phường,
nhà số .................................................. .................................................. ..............................
Con là ....................................................., tuổi .............., cùng đồng gia nhân ngày
......... tháng ........ năm ................................ (âm lịch)
Chúng con có nén hương, hoa và lễ vật. Chúng con kính dâng lên Vua Cha,
Mẫu Mẹ, Hội đồng các quan về chứng lễ ....................................... được may mắn thuận
lợi, quan trần hàng xóm không gây phiền hà phức tạp gì, xung quanh nước chảy một
dòng, thuận trên yên dưới. Chúng con xin cầu nguyện ba tháng hè, chín tháng đông
cầu được ước thấy, cầu điều lành mang đến điều dữ mang đi, cầu nhân khang vật
thịnh.
Chúng con xin tiếp tài, tiếp lộc, tiếp ngân, tiếp xuyến, tiếp lộc buôn bán làm cho
gia trạch (cơ quan) gia trung luôn được bình an khoẻ mạnh, ngày một tốt đẹp.
Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ