Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Cuộc thi sờ đầu rùa tốc độ


Mặc dù đã có quy định ngăn cấm nhưng các thí sinh vẫn thực hiện hành vi xâm hại đến di sản văn hóa. Thật đáng buồn với những thí sinh ứng xử thiếu văn hóa như vậy. 

thực hiện video : antd.com.vn

 [id]http://www.youtube.com/v/FtTqenSc_NE[/id]
Thích Thì Click Ngay :