CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Sắm lễ:
- Hương hoa, quả, trầu, cau (thường 1 ¸ 3 quả cau còn cuống với 1 lá trầu), đèn, nến,
rượu...
- Vàng mã.
- Một mâm cỗ mặn (hay ngọt tuỳ gia chủ). Bày biện cẩn thận mang ra ngoài mộ hoặc
bày lên bàn thờ gia tiên.
Bài khấn:
Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)
- Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật
mười phương.
- Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần, Kim
niên Hành binh, Công tào phán quan.
- Con kính lạy Các ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.
- Con kính lạy ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa Tôn thần.
- Con kính lạy Các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch Tôn thần, các
ngài Tiền Chu tước, Hậu Huyền vũ, Tả Thanh long, Hữu Bạch hổ cùng liệt vị
Tôn thần cai quản trong xứ này.
- Con kính lạy hương linh cụ .................................................. .........
Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến.
Tín chủ (chúng) con là: ………………………….................... .....................…
.................................................................................................... .........................
Ngụ tại: …………………….......................... ...................................………….
Tín chủ (chúng) con sắm sanh phẩm vật, hương hoa phù tửu, kim ngân
trình báo Tôn thần, kính rước vong linh bản gia tiên tổ chúng con là:
.................................................. .................................................. ....................................
có phần mộ táng tại: ………………………….................... ..............................……
.................................................. .................................................. ...................................
về với gia đình đón mừng năm mới, để cháu con được phụng sự trong tiết xuân
thiên, báo đáp ân thâm, tỏ lòng hiếu kính. Cúi xin Tôn thần, phù thuỳ doãn hứa.
Âm dương cách trở, bát nước nén hương, biểu tấm lòng thành, cúi xin chứng
giám.
Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ