CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Sắm lễ:
- Hương hoa, quả, trầu, cau, đèn, nến, rượu, Vàng mã,...
- Một mâm cỗ mặn. Bày biện trang trọng lên ban thờ.
Vào thời điểm giao thừa, người chủ gia đình phải thắp đèn, nến, rót rượu rồi khấn vái. Văn khấn có thể viết
vào giấy để đọc sau khi hết 3 tuần hương thì hoá cùng vàng mã.
Bài khấn giao thừa trong nhà:
Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)
- Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười
phương.
- Con kính lạy Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.
- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.
- Con kính lạy ngài Cựu niên Đương cai Hành khiển.
- Con kính lạy Các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Táo quân, chư
vị Tôn thần.
- Con kính lạy Các cụ tổ tiên nội, ngoại chư vị Tiên linh
Nay là phút giao thừa năm ................................................
Tín chủ (chúng) con là: ………………………….................... ..............
Ngụ tại: …………………….......................... ..........................................
Phút thiêng giao thừa vừa tới, giờ Tý đầu xuân, đón mừng nguyên đán, tín
chủ con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên
trước án. Cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn thần, đốt nén tâm hương
thành tâm kính lễ.
Chúng con kính mời: ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài
bản xứ Thần linh Thổ Địa, Phúc đức chính thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ
Thổ, Long mạch, Tài thần, các bản gia Táo quân và chư vị Thần Linh cai quản
ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật. Con lại kính mời
các cụ Tiên linh Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ, Bá thúc huynh đệ, Cô di tỷ
muội, nội ngoại tộc chư vị hương linh cúi xin giáng về linh sàng thụ hưởng lễ
vật.
Tín chủ chúng con lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo
phụ mộc ngụ tại đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước hương án thụ
hưởng lễ vật.
Cúi xin các vị phù hộ độ trì cho toàn thể gia chủ chúng con năm mới tốt
lành, sức khoẻ dồi dào, tấn tài tấn lộc, vạn sự tốt lành, vạn điều như ý.
Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

nguon : hatvan.vn

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ