CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Sắm lễ:
- Một mâm cỗ mặn,
- Bánh kẹo, trầu, cau (thường 1 ¸ 3 quả cau còn cuống với 1 lá trầu), rượu...
- Hương, đèn, nến, lọ hoa tươi, quả tươi
- Ba bộ mũ áo, hia hài Táo Quân cùng tiền vàng.
- Ba con cá chép sống.
Sau khi bày lễ, thắp hương và khấn vái xong, đợi hương tàn lại thắp thêm một tuần
hương nữa, lễ tạ rồi hoá vàng mã và thả cá chép ra ao, hồ, sông suối... để cá chở ông Táo
lên chầu Trời.

Bài khấn:
Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)
Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật
mười phương.
Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân.
Tín chủ (chúng) con là: ……….......…............................... ..........………..
…………………….......................... .................................................. ......….…….
Ngụ tại: …………………….......................... ....................................….
…………………….......................... .................................................. ..….……….
Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm, sắp
sửa hương hoa vật phẩm, xiêm hài áo mũ, kính dâng Tôn thần. Thắp nén
tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái. Chúng con kính mời ngài Đông
Trù Tư Mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án thụ hưởng lễ vật.
Phỏng theo lệ cũ, ngài là vị chủ, ngũ tự Gia thần, soi xét lòng trần, Táo
quân chứng giám.
Trong năm sai phạm, các tội lỗi lầm, cúi xin Tôn thần, gia ân châm
chước. Ban lộc ban phước, phù hộ toàn gia, trai gái trẻ già, an ninh khang
thái.
Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.
Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ