CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Sắm lễ:
- Hương hoa, quả, trầu, cau (thường 1 ¸ 3 quả cau còn cuống với 1 lá trầu), đèn, nến,
rượu...
- Vàng mã.
- Một mâm cỗ mặn, bánh chưng. Bày biện đầy đặn trang nghiêm.
Bài khấn:
Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)
- Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật
mười phương.
- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.
- Con kính lạy ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế Chí đức tôn thần.
- Con kính lạy Các ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.
- Con kính lạy ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa Tôn thần.
- Con kính lạy Các ngài Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, Tài thần, Bản
gia Táo quân, cùng tất cả các vị thần linh cai quản trong xứ này.
- Con kính lạy Chư gia Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tiên linh nội
ngoại họ .................................................................................................. .........
Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm ................................................
Tín chủ (chúng) con là: ………………………….................... .......................
..................................................................................... ......................................
Ngụ tại: …………………….......................... ..................................................
Trước án kính cẩn thưa trình: Đông tàn sắp hết, năm kiệt tháng cùng,
xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới.
Chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm
canh thịnh soạn, sửa lễ tất niên, dâng cúng Thiên địa Tôn thần, phụng hiến Tổ
tiên, truy niệm chư linh. Theo như thường lệ tuế trừ cáo tế, cúi xin chư vị Tôn
thần, liệt vị Gia tiên, bản xứ tiền hậu chư vị Hương linh giáng lâm án toạ, phù
thuỳ chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ toàn gia lớn bé trẻ già bình an thịnh
vượng luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hoà
thuận.
Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)
(còn nữa ...)
Phùng Minh Chiến sưu tầmnguon : hatvan.vn

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ