CAM KẾT 100% CHÍNH HÃNGnguồn gốc, xuất xứ sản phẩm rõ ràng ĐÓNG GÓI CẨN THẬNđảm bảo độ an toàn cho sản phẩm XEM HÀNG TRƯỚC KHI NHẬNquyền lợi tối đa cho khách hàng
Sắm lễ:
- Hương hoa, quả, trầu, cau (thường 1 ¸ 3 quả cau còn cuống với 1 lá trầu), đèn, nến,
rượu...
- Vàng mã.
- Một mâm cỗ mặn, bánh chưng. Bày biện đầy đặn trang nghiêm.
Trước khi hạ toàn bộ phẩm vật dâng cúng trong dịp hết một tuần nhang thì trước tiên phải
thực hiện việc hoá vàng tiền. Mỗi lễ vàng tiền đều được hoá riêng theo thứ tự: Gia thần trước, Gia
tiên sau, từ các bậc cao nhất đến dưới. Trước khi hạ mỗi lễ như vậy đều cần vái ba vái và khấn:
“Con xin hoá tiền vàng, quần áo,… thỉnh vong linh nhận chút lễ bạc. Tâm thành, kính cáo Tôn
thần, xin rước vong linh lại về âm giới”.
Bài khấn:
Nam mô A Di Đà Phật (Ba lần).
- Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười
phương.
- Con kính lạy Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần.
- Con kính lạy Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.
- Con kính lạy Ngài bản xứ Thần linh Thổ địa. Ngài định Phúc Táo quân.
Các ngày Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong
khu vực này.
- Con kính lạy Các Cụ Tổ tiên nội ngoại chư vị tiên Linh.
Hôm nay là ngày mùng …… tháng Giêng năm …………….……….
Tín chủ (chúng) con là: ………………………….................... ..............
Ngụ tại: ……………………........................................................... ........
Chúng con thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cung trần,
dâng lên trước Án, cúng dâng Phật Thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén Tâm
hương dốc lòng bái thỉnh. Kính cẩn tâu trình: Tiệc Xuân đã mãn, Nguyên Đán
đã qua, nay xin thiêu hóa Kim ngân, lễ tạ Tôn Thần, rước tiễn tiên Linh trở về
Âm giới. Kính xin: Lưu Phúc, lưu Ân, phù hộ độ trì, Dương cơ Âm Mộ, mọi chỗ
tốt lành. Con cháu được chữ bình an, Gia đạo hưng long thịnh vượng. Lòng
thành vừa cẩn, lễ bạc tiến dâng, lượng cả xét soi, cúi xin chứng giám.
Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ