Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Mở rộng diện tích khai quật Hoàng thành Thăng Long


Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2013. Trong năm qua, Trung tâm đã đạt được nhiều thành công với nhiều phát hiện khoa học lớn. “Đường nước” khổng lồ mới được phát hiện tại Hoàng Thành Thăng Long
Đặc biệt, Hội đồng tư vấn đã giúp Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tiến hành khai quật thám sát trên diện tích 500m2 trong khu vực Điện Kính Thiên; xây dựng hồ sơ pháp lý Khu di tích Cổ Loa là di tích Quốc gia đặc biệt; lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy khu di tích Thành cổ Hà Nội và Thành Cổ Loa… Tiếp nối những thành công năm 2012, năm nay, Trung tâm sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động. Cụ thể, Hội đồng tư vấn khoa học của Trung tâm sẽ mở rộng diện tích khai quật khảo cổ học trong khu vực thành cổ Hà Nội; tư vấn nghiên cứu hoàn trả không gian Điện Kính Thiên, phục hồi lễ hội Đèn Quảng Chiếu; tiếp tục tư vấn tiếp nhận, bàn giao khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu. 

Đỗ Nguyễn


Thích Thì Click Ngay :