Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Ngôi đình thiêng trăm tuổi ẩn mình trong gốc cây bồ đề


Ngôi đình Tân Đông nức tiếng vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang nay phải sống trụ nhờ những rễ cây bồ đề còn sót lại.
Nguồn: Tuổi trẻ
Thích Thì Click Ngay :